Hotărârea nr. 118

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Miercuri, 25 August, 2004

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Corpul Gardienilor Publici vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.