Hotărâri ale sedinţei din data de 22-06-2004


Art.1
Se valideaza alegerea membrilor Consiliului Judetean Iasi, compus din 37 de consilieri, in urmatoarea componenta:
1. Adomnitei Cristian Mihai
2. Agrigoroaei Antonela
3. Alexa Petru
4. Andronache Valerica
5. Brezuleanu Iovu
6. Burlea Marin
7. Cabalau Marian
8. Calugaru Neculai
9. Craciunescu Grigore
10. Dobresanciuc Mirela
11. Dumitriu Mihai
12. Fenechiu Relu
13. Flaiser Lucian
14. Ionita Florin Leonard
15. Iordache Luminita
16. Iurcan Adrian
17. Kmen Paul Eduard
18. Luncasu Carmen
19. Manolache Sandu
20. Movila Petru
21. Nita Constantin
22. Pascal Nelly
23. Paduraru Nicusor
24. Popa Florin Silviu
25. Profir Lucian Vasile
26. Rascanu Elena
27. Ranca Dragos
28. Robu Vasile
29. Soroceanu Valentin
30. Spulber Cezar
31. Stanciu Cristian
32. Surdu Gabriel
33. Serban Constantin
34. Stefura Victor
35. Tepoi Magda
36. Ticau Eugen
37. Vlad Iuliana
Art.2
Hotararea privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilier judetean poate fi atacata de persoanele interesate la instanta de contencios administrativ in termen de 45 de zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.

Art.1
Se constituie Consiliul Judetean Iasi, in urmatoarea componenta:
1. Adomnitei Cristian Mihai
2. Agrigoroaei Antonela
3. Alexa Petru
4. Andronache Valerica
5. Brezuleanu Iovu
6. Burlea Marin
7. Cabalau Marian
8. Calugaru Neculai
9. Craciunescu Grigore
10. Dobresanciuc Mirela
11. Dumitriu Mihai
12. Fenechiu Relu
13. Flaiser Lucian
14. Ionita Florin Leonard
15. Iordache Luminita
16. Iurcan Adrian
17. Kmen Paul Eduard
18. Luncasu Carmen
19. Manolache Sandu
20. Movila Petru
21. Nita Constantin
22. Pascal Nelly
23. Paduraru Nicusor
24. Popa Florin Silviu
25. Profir Lucian Vasile
26. Rascanu Elena
27. Ranca Dragos
28. Robu Vasile
29. Soroceanu Valentin
30. Spulber Cezar
31. Stanciu Cristian
32. Surdu Gabriel
33. Serban Constantin
34. Stefura Victor
35. Tepoi Magda
36. Ticau Eugen
37. Vlad Iuliana

Art.1
Se alege in functia de Presedinte al Consiliului Judetean Iasi dl. Lucian Flaiser.

Art.1
Se aleg in functia de vicepresedinti ai Consiliului Judetean Iasi domnii:
1. Brezuleanu Iovu
2. Profir Lucian Vasile

Art.1
Se aproba constituirea, organizarea si functionarea, la nivelul Consiliului Judetean Iasi, a urmatoarelor comisii de specialitate:
1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget, finante;
2. Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie si patrimoniu;
3. Comisia pentru invatamant, cercetare stiintifica, cultura, culte, tineret, sport si turism;
4. Comisia pentru sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei;
5. Comisia de administratie publica;
6. Comisia juridica, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti;
7. Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara, prestari servicii si servicii si comert;
8. Comisia pentru integrare europeana si relatii externe.
Art.2
Se aproba componenta Comisiilor de specialitate enumerate la art.1, dupa cum urmeaza:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget, finante
Presedinte:
Iurcan Adrian
Secretar:
Popa Florin Silviu
Membri:
Stefura Victor
Alexa Petru
Stanciu Cristian
Rascanu Elena
Fenechiu Relu
Kmen Paul Eduard
Tepoi Magda
Movila Petru
Andronache Valerica
2. Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie si patrimoniu
Presedinte:
Movila Petru
Secretar:
Andronache Valerica
Membri:
Surdu Gabriel
Spulber Cezar
Dobresanciuc Mirela
Agrigoroaie Antonela
Rinca Dragos
Stefura Victor
Adomnitei Cristian Mihai
Ionita Flavius Leonard
Paduraru Nicusor
3. Comisia pentru invatamant, cercetare stiintifica, cultura, culte, tineret, sport si turism
Presedinte:
Dumitriu Mihai
Secretar:
Vlad Iuliana Eliza
Membri:
Stanciu Cristian
Burlea Marin
Tepoi Magda
Serban Constantin
Pascal Nelly
4. Comisia pentru sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei
Presedinte:
Burlea Marin
Secretar:
Manolache Sandu
Membri:
Benesch Paul
Vlad Iuliana Eliza
Craciunescu Grigore
Robu Vasile
Cabalau Maria
5. Comisia de administratie publica
Presedinte:
Ticau Eugen
Secretar:
Calugaru Nicolae
Membri:
Manolache Sandu
Rascanu Elena
Benesch Paul
Nita Constantin
Spulber Cezar
Craciunescu Grigore
Serban Constantina
6. Comisia juridica, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti
Presedinte:
Pascal Nelly
Secretar:
Cabalau Maria
Membri:
Iordache Luminita
Luncasu Carmen
Manolache Sandu
Rinca Dragos
Spulber Cezar
Serban constantin
Fenechiu Relu
7. Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara, prestari servicii si comert
Presedinte:
Nita Constantin
Secretar:
Agrigoroaie Antonela
Membri:
Dumitriu Mihai
Alexa Petru
Robu Vasile
Ionita Flavius Leonard
Calugaru Nicolae
8. Comisia pentru integrare europeana si relatii externe
Presedinte:
Dobresanciuc Mirela
Secretar:
Iordache Luminita
Membri:
Iurcan Adrian
Luncasu Carmen
Surdu Gabriel
Nita Constantin
Ticau Eugen
Adomnitei Cristian Mihai
Paduraru Nicusor
Kmen Paul Eduard
Cabalau Maria

Art.3
Comisiile constituite potrivit art.1 functioneaza pe intreaga durata a mandatului Consiliului Judetean Iasi, prin excercitarea atributiilor prevazute de lege.

Art.1
Se aproba repartizarea consilierilor judeteni in vederea coordonarii activitatilor consiliilor locale de pe raza judetului Iasi, dupa cum urmeaza:
 

Nr.crt. Localitate Numele si prenumele
1. Municipiul IASI FLAISER LUCIAN
2. Municipiul PASCANI PROFIR LUCIAN
3. Orasul HARLAU ION SERBINA
4. Orasul TG. FRUMOS BREZULEANU IOVU
5. A.I. CUZA NITA CONSTANTIN
6. ANDRIESENI RASCANU ELENA
7. ARONEANU KMEN PAUL EDUARD
8 . BALS AGRIGOROAEI ANTONELA
9. BALTATI STEFURA VICTOR
10. BARNOVA FENECHIU RELU
VLAD IULIANA ELIZA
11. BELCESTI STANCIU CRISTIAN
12. BIVOLARI LUNCASU CARMEN
13 . BOSIA BENESCH PAUL
14. BRAESTI DOBRESANCIUC MIRELA
15 . BUTEA TICAU EUGEN
16 . CEPLENITA IONITA FLAVIUS LEONARD
17. CIORTESTI BURLEA MARIN
18. CIUREA ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI
19. COARNELE CAPREI IONITA FLAVIUS LEONARD
20. COMARNA PASCAL NELLY
DOBRESANCIUC MIRELA
21. COSTESTI IURCAN ADRIAN
22. COSTULENI KMEN PAUL EDUARD
DOBRESANCIUC MIRELA
23. COTNARI RINCA DRAGOS
24. COZMESTI BURLEA MARIN
25. CRISTESTI NITA CONSTANTIN
26. CUCUTENI CALUGARU NECULAI
27. DAGATA MOVILA PETRU
28. DELENI RINCA DRAGOS
29. DOBROVAT AGRIGOROAIE ANTONELA
30. DOLHESTI BURLEA MARIN
31. DRAGUSENI IURCAN ADRIAN
POPA FLORIN SILVIU
32. DUMESTI SPULBER CEZAR
33. ERBICENI VLAD IULIAN ELIZA
34. FANTANELE TICAU EUGEN
35. FOCURI DUMITRIU MIHAI
36. GOLAESTI BENESCH PAUL
37. GORBAN KMEN PAUL EDUARD
38. GRAJDURI TICAU EUGEN
39. GROPNITA DUMITRIU MIHAI
40. HALAUCESTI STEFURA VICTOR
41. HALAUCESTI STEFURA VICTOR
42 . HARMANESTI ANDRONACHE VALERICA
43. HELESTENI CRACIUNESCU GRIGORE
44. HOLBOCA PASCAL NELLY
45. HORLESTI MANOLACHE SANDU
46. ION NECULCE TEPOI MAGDA
47. IPATELE NITA CONSTANTIN
48. LESPEZI ALEXA PETRU
49. LETCANI STEFURA VICTOR
50. LUNGANI CALUGARU NECULAI
51. MADARJAC CALUGARU NECULAI
52. MIRCESTI SERBAN CONSTANTIN
53. MIRONEASA ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI
POPA FLORIN SILVIU
54. MIROSLAVA MOVILA PETRU
IORDACHE LUMINITA
55. MIROSLOVESTI SERBAN CONSTANTIN
56. MOGOSESTI-IASI PADURARU NICUSOR
57. MOGOSESTI-SIRET CRACIUNESCU GRIGORE
58. MOSNA PASCAL NELLY
59. MOTCA ALEXA PETRU
60. MOVILENI IONITA FLAVIUS LEONARD
61. OTELENI CALUGARU NECULAI
62. PLUGARI PADURARU NICUSOR
63. PODU-ILOAIEI SURDU GABRIEL
64. POPESTI RASCANU ELENA
STANCIU CRISTIAN
65. POPRICANI CABALAU MARIA
66. PRISACANI NITA CONSTANTIN
67. PROBOTA ROBU VASILE
68. RACHITENI SERBAN CONSTANTIN
69. RADUCANENI SERBAN CONSTANTIN
70 . REDIU TEPOI MAGDA
71. ROMANESTI SURDU GABRIEL
72. ROSCANI ROBU VASILE
LUNCASU CARMEN
73 . RUGINOASA ANDRONACHE VALERICA
74 . SCANTEIA AGRIGOROAIE ANTONELA
75. SCHITU DUCA LUNCASU CARMEN
76. SCOBINTI RINCA DRAGOS
77 . SINESTI SURDU GABRIEL
78. SIRETEL CRACIUNESCU GRIGORE
79. STOLNICENI PRAJESCU ALEXA PETRU
80. STRUNGA NITA CONSTANTIN
81. SCHEIA ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI
POPA FLORIN SILVIU
82 . SIPOTE CABALAU MARIA
83. TANSA MANOLACHE SANDU
84. TATARUSI ALEXA PETRU
85. TODIRESTI SPULBER CEZAR
87. TRIFESTI ROBU VASILE
88. TIBANA MANOLACHE SANDU
89 . TIBANESTI MOVILA PETRU
90 . TIGANESTI CABALAU MARIA
91. TUTORA BENESCH PAUL
92 . VALEA - LUPULUI DUMITRIU MIHAI
93. VALEA - SEACA ANDRONACHE VALERICA
94 . VANATORI SPULBER CEZAR
95. VICTORIA FENECHIU RELU
96. VLADENI PADURARU NICUSOR
RASCANU ELENA
97 . VOINESTI IURCAN ADRIAN