Hotărârea nr. 62

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Joi, 22 Aprilie, 2004

Art.1
Aproba parteneriatul dintre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Municipal Iasi pentru realizarea Centrului Expozitional - Moldova - Iasi si, in consecinta, aproba modificarea amplasamentului din teritoriul administrativ al comunei Miroslava cu cel prevazut in Iasi, in vecinatatea Parcului Tehnologic, pe terenul in suprafata de 0,73 ha, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, conform documentatiei cadastrale cuprinsa in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Aproba angajarea cheltuielilor in suma de 1.000.000.000 lei, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru Centrul Expozitional - Moldova - Iasi (studiu de fezabilitate, liste de cantitati, plan urbanistic de detaliu, studiu geotehnic si topografic, studiu de mediu, analiza cost-beneficiu, analiza financiara, analiza socio-economica, analiza de risc si senzitivitate.
Art.3
Directia Tehnica, Directia Arhitect Sef, Consilier Presedinte Claudia Stoica, Directia Economica, Directia Juridica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.