Hotărârea nr. 53

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Joi, 22 Aprilie, 2004

Art.1
Incepand cu data de 1 mai 2004 se reorganizeaza Serviciul Public de Protectie a Plantelor din subordinea Consiliului Judetean Iasi urmand ca activitatile prevazute la art.5 din OUG 71/1999 sa se realizeze de catre Directia Judeteana de Protectie a Plantelor Iasi (DJPP), ca unitate cu personalitate juridica ce va functiona pe baza de gestiune economica si autonomie financiara potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare cuprins in anexa 1.
Art.2
DJPP Iasi va aplica Planul de restructurare al unitatii conform proiectului de concediere colectiva pentru SPAPP Iasi intocmit conform Legii 53/2003, cuprins in anexa 2.
Art.3
Aproba organigrama si statul de functii conform anexelor 3 si 4.
Art.4
DJPP Iasi isi va ordona cheltuielile si functie de art.1 alin.4 din OG 80/2003 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli la activitatilr specifice autoritatilor administratiei publice.
Art.5
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Economica, Directia Juridica si DJPP vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.