Hotărârea nr. 7

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Joi, 4 Martie, 2004

Art.1
Se aproba trecerea din proprietatea privata a Consiliului Judetean Iasi in proprietatea SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi a terenurilor necesare desfasurarii obiectului de activitate al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi, identificate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Comisia constituita in vederea selectarii agentului de privatizare va proceda la inscrierea in documentele de licitatie, ca cerinta pentru agentul de privatizare, si a evaluarii terenurilor enumerate in anexa.
Art.3
In conditiile nerespectarii masurilor dispuse de Consiliul Judetean Iasi pentru parcurgerea etapelor de privatizare si in cazul nefinalizarii procesului de privatizare in intervalul de timp stabilit, se revoca de drept prevederile art.1, iar terenurile revin in proprietatea privata a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Castigatorul licitatiei organizate in vederea privatizarii SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi va avea obligatia de a pastra actuala destinatie a terenurilor prevazute in anexa, sub sanctiunea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat cu Consiliul Judetean Iasi.
Art.5
Cu data prezentei inceteaza efectele contractelor de concesionare incheiate pentru terenurile identificate in anexa.
Art.6
Se mandateaza presedintele Consiliului Judetean Iasi pentru a dispune asupra componentei Comisiei de inventariere si evaluare a terenurilor ce fac obiectul transmiterii, potrivit art.1, in conformitate cu art.2 si 3 din Criteriile 2665/IC/1992 ale Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
Art.7
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputernicesc: Comisia de Selectie a agentului de privatizare, Directia Economica, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila, SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi, Directia de Administrare a Drumurilor Judetene.