Hotărârea nr. 19

An/categorie hotarare: 
2004
Data hotarare: 
Joi, 4 Martie, 2004

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Corpul Gardienilor Publici Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.