Hotărâri ale sedinţei din data de 29-01-2004


Art.unic
Se modifica art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.208/2003 in sensul ca "stabileste drept sediu al Directiei de Asistenta Sociala Iasi imobilul situat in Iasi str. Vasile Lupu nr. 57 A."
Restul prevederilor stabilite in Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.208/2003 raman neschimbate.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei de Asistenta Sociala, Directiei Organizare Resurse Umane si Informatizare, Directiei Economice, Directiei Juridice, Stare Civila si Cancelarie si Prefectului Judetului Iasi.

Art.unic
Se modifica si se completeaza art.1 si 2 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.60/31.03.2003 in sensul ca " suma alocata in cazul prevenirii abandonului nou-nascutului in maternitatile din Iasi si reintegrarii copilului in familia naturala in suma de 1.000.000 lei pentru o perioada de trei luni se va suporta din bugetul alocat Directiei de Asistenta Sociala pe anul 2004”.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei de Asistenta Sociala Iasi, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefectului Judetului Iasi.