Hotărârea nr. 224

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 18 Decembrie, 2003

Art.1
Se aproba transmiterea in administrare a imobilului "Centrala termica", proprietate publica de interes judetean, situata in comuna Miroslovesti, sat Verseni, in suprafata construita de 64 mp, din administrarea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi in administrarea Consiliului local al comunei Miroslovesti.
-Transmiterea in administrare ce face obiectul alin.1 va afecta si instalatiile si utilajele aferente centralei termice.
Art.2
Transmiterea in administrare se face pe o durata de 5 ani si se va consemna prin proces verbal de predare-primire.
Art.3
Titularul dreptului de administrare poate sa dispuna de bunul dat in administrare in conditiile stipulate in contract ce constituie anexa-parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4
Biroul patrimoniu va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei de Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice-Biroul Patrimoniu, Directiei Juridice, Cancelarie si Stare civila, Contabilului sef, Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului, Consiliului local al comunei Miroslovesti si Prefectului Judetului Iasi.