Hotărârea nr. 222

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 18 Decembrie, 2003

Art.1
Se aproba normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural- sportive acordate copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului in regim rezidential, mamelor protejate in centrele maternale,precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti, conform anexei nr.1;
Art.2
Se aproba baremele de dotare cu echipament a copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului in regim rezidential, mamelor protejate in centrele maternale, precum si copiilor incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, conform anexei nr.2;
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, Directiei Economice, Compartimentului contabil-sef al C.S.J. Iasi, consiliilor locale orasenesti, municipale si Prefecturii Judetului Iasi.