Hotărârea nr. 221

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 18 Decembrie, 2003

Art.1
Se aproba costul anual pentru un copil sau persoana majora in suma de 28.680.054 lei.
Art.2
Consiliile locale vor contribui in mod obligatoriu cu cel putin 25% din costul anual pentru fiecare copil sau persoana majora, conform prevederilor H.G. nr.457/2000 si in termenele prevazute de aceasta reglementare.
Neplata contributiei lunare in termenul stabilit la art.5 din H.G. 457/2000 atrage plata de penalitati de intarziere in cuantum de 0,07% pe fiecare zi de intirziere din contributia lunara, conform H.G. nr.874/2002.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, Directiei Economice, Compartimentului contabil-sef al C.S.J. Iasi, consiliilor locale orasenesti, municipale si Prefecturii Judetului Iasi.