Hotărârea nr. 220

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 18 Decembrie, 2003

Art.1
Aproba Organigrama, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare la R.A. AEROPORTUL Iasi conform anexelor nr.1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si R.A. AEROPORTUL Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.2 Prefecturii Judetului Iasi.