Hotărârea nr. 219

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 18 Decembrie, 2003

Art.1
Se aproba statul de functii pentru aparatul propriu al Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Iasi, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu aplicarea de la data de 01 ianuarie 2004.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice, Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare, Prefecturii Judetului Iasi.