Hotărârea nr. 218

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 18 Decembrie, 2003

Art.1
Incepand cu data de 01 ianuarie 2004,dl. ARDELEANU ADRIAN se numeste in functia de Director la Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare, cu urmatoarele drepturi salariale:
-salariul individual de baza - 8.121.000lei, corespunzator functiei de executie "consultant artistic" , gr.I
-indemnizatie de conducere - 4.060.500lei, care face parte din salariul de baza
-spor de vechime - 3.045.375lei, reprezentand 25% din salariul de baza
TOTAL DREPTURI - 15.226.875 LEI
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice, Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare, Prefecturii Judetului Iasi si d-lui ARDELEANU ADRIAN.