Hotărârea nr. 217

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 18 Decembrie, 2003

Art.1
Incepand cu data de 01 ianuarie 2004, dl.CHIFU ADRIAN se numeste in functia de Sef Corp la Corpul Gardienilor Publici Iasi, cu urmatoarele drepturi salariale:
-salariul de incadrare - 8.025.000lei
-indemnizatia de conducere - 4.013.000lei, care face parte din salariul de baza
-spor de vechime - 3.009.500lei, reprezentand 25% din salariul de baza
-spor portarma - 1.805.700lei, reprezentand 15% din salariul de baza
-spor stabilitate - 1.203.800lei, reprezentand 10% din salariul de baza
TOTAL DREPTURI - 18.057.000lei
Art.2
Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare, Directia Economica si Corpul Gardienilor Publici Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane,Informatizare, Directiei Economice, Corpul Gardienilor Publici Iasi, Prefecturii Judetului si d-lui CHIFU ADRIAN.