Hotărârea nr. 216

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 18 Decembrie, 2003

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A.Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, Directia Economica, Resurse Umane, Organizare, Informatizare, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila si Prefectura Judetului Iasi.