Hotărârea nr. 212

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 18 Decembrie, 2003

Art.1
Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari. Tarifele ce fac obiectul alin.1 se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale autoritatilor publice locale, asa cum se prevede in Anexa 2, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Tarifele aprobate includ TVA.
Art.3
Gruparea activitatilor in raport cu importanta si rentabilitatea economica se va face conform Anexei3, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4
Prevederile prezentei hotariri intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2004.
Art.5
Tarifele aprobate prin prezenta hotarare constituie pretul minim lunar pe metru patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii.
Art.6
In cazul contractelor de inchiriere care se afla in derulare se va actualiza valoarea obiectului prin act aditional conform prevederilor prezentei hotarari.
Art.7
La data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.162/17.12.2002.
Art.8
Directia Tehnica - Birou Patrimoniu si Licitatii, Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.9
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor enumerati la art. 8, institutiilor aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi si finantate din bugetul propriu al acestuia, Prefecturii Judetului Iasi.