Hotărârea nr. 208

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 18 Decembrie, 2003

Art.1
Incepand cu data de 01 ianuarie 2004 inceteaza activitatea Directiei Generale a Protectiei Drepturilor Copilului Iasi si a Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.2
Cu aceeasi data se infiinteaza Serviciul Public de Asistenta Sociala Iasi avand personalitate juridica, cu denumirea - Directia de Asistenta Sociala Iasi si sediul in municipiul Iasi, Complexul Tudor Vladimirescu.
Art.3
Aproba organigrama Directiei de Asistenta Sociala Iasi, conform anexei nr.1.
Art.4
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala si a Regulamentului de Ordine Interioara, conform anexei nr.2, respectiv anexei nr.3.
Art.5
Personalul si patrimoniul serviciilor publice pentru care inceteaza activitatea in conditiile art.1, respectiv activul si pasivul acestora, segmentul de sarcini care le-au revenit vor fi preluate de serviciul public nou infiintat Directia de Asistenta Sociala Iasi.
Art.6
Prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi se va stabili comisia de efectuare a operatiunilor de preluare enuntate la articolul precedent.
Art.7
Conducerea Directiei de Asistenta Sociala Iasi urmeaza a fi stabilita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi pentru o perioada de 6 luni, pana la organizarea concursului pentru ocuparea posturilor.
Art.8
Institutia de asistenta sociala infiintata va asigura protectie, ocrotire, gazduire, ingrijire, activitati de recuperare si reintegrare sociala pentru copii, persoane cu handicap, varsnice si alte categorii de persoane aflate in dificultate, astfel cum se prevede in art. 27 alin. 2 din Legea nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala;
Art.9
Finantarea se va face de la bugetul Consiliului Judetean Iasi si subventii de la bugetul de stat repartizat corespunzator, precum si prin sume provenite din fonduri extrabugetare, donatii, sponsorizati sau alte contributii din partea persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate, din contributii platite de persoana beneficiara de servicii sociale, precum si alte surse cu respectarea legislatiei in domeniu.
Art.10
Incepand cu data de 01.01.2004 se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.55/1997 privind infiintarea Directiei Generale a Protectiei Drepturilor Copilului Iasi si Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.53/2003 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala Iasi;
Art.11
Anexele 1,2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.12
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.1, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directie Econonice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.