Hotărârea nr. 168

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Joi, 25 Septembrie, 2003

Art.1
Aproba constituirea Comisiei de supraveghere a implementarii Strategiei de modernizare a administratiei publice a judetului Iasi in urmatoarea componenta:

 • Presedinte: Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi
 • Membri: Constantin Huma - Director Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare
  Maria Poraico - Director Directia Juridica, Stare Civila si Cancelarie
  Maria Simionescu - Director Directia Economica
  Mihail Manciu - Directoe Directia Tehnica
  Mircea Grigorovschi - Arhitect Sef
  Radu Grosu - Sef Serviciu Programe, Prognoze, Dezvoltare Regionala
  Pintilie Penciuc - Director DGPDC Iasi
  Cristina Oteleanu - Director Directia de Asistenta Sociala Iasi
  Romeo Stoica - Director DADJ Iasi

Art.2
Membrii comisiei vor duce la indeplinire obiectivele Strategiei de modernizare a administratiei publice a judetului Iasi in domeniile ce le coordoneaza, prezentind in acest sens Presedintelui Consiliului Judetean Iasi informari trimestriale.