Hotărârea nr. 141

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Miercuri, 3 Septembrie, 2003

Art.1
Se aproba Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa identificat in Anexa 1, parte integranta a prezentei.
Art.2
RAJAC Iasi va prelua in exploatare sistemele de alimentare cu apa identificate in Anexa 1 parte integranta a prezentei. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apa va fi cel aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 364/06.08.2003, dupa cum urmeaza:

  1. apa potabila: 15657 lei/mc-pret/tarif pentru populatie
  2. 13157 lei/mc-pret/tarif pentru rest utilizatori.

Art.3
Pentru sistemele de alimentare cu apa identificate in Anexa 2, parte integranta a prezentei, fiecare Consiliu Local va asigura organizarea activitatii de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa in perioada de garantie, in modalitatea considerata oportuna avind in vedere conditiile locale, in conformitate cu prevederile din Normele Metodologice de aplicare a Ordinului Ministrului MLPAT 1853/11.11.2002. Pretul apei furnizate in aceste sisteme se va stabili de fiecare consiliu local in parte, in functie de conditiile specifice fiecarui sistem.
Stabilirea organizarii activitatii de exploatare si stabilirea pretului apei se va face prin Hotarire de Consiliu Local care va fi apoi adusa la cunostinta Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
RAJAC Iasi si Consiliile Locale beneficiare ale sistemelor de alimentare cu apa identificate in Anexa 2 la prezenta vor asigura exploatarea sistemelor de alimentare cu apa in conformitate cu prevederile din Regulamentul de exploatare aprobat prin prezenta hotarare.