Hotărârea nr. 119

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Marţi, 1 Iulie, 2003

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Corpul Gardienilor Publici Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.