Hotărâri ale sedinţei din data de 10-06-2003


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2003, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de alocare a sumei de 2,638 miliarde lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2003, pentru cheltuieli de capital la RA Aeroportul Iasi.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba propunerea de repartizare a sumei de 663 milioane lei din fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi, Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.
Art.3
Biroul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi 161/17.12.2002 privind taxa speciala de cultura si sport, dupa cum urmeaza:
1. La art.4 se introduce aliniatul 2 care va avea urmatorul continut: "Se scutesc la plata taxei speciale de cultura si sport agentii economici care nu au desfasurat activitate pe perioada valabilitatii hotararilor Consiliului Judetean Iasi privind taxa speciala de cultura si sport pentru cel putin sase luni consecutiv, avind ca suport la cererea de scutire:
1. bilantul contabil vizat de catre Directia Finantelor Publice a Judetului Iasi;
2. balante de verificare lunare;
3. declaratie pe propria raspundere.
Art.2
Hotararea 161/17.12.2002 a Consiliului Judetean Iasi se va republica cu completarile prezentei hotariri prin grija Directiei Economice si Serviciului Cancelarie.

Art.1
Actualizarea tarifelor pentru manopera lucrarilor specifice protectiei plantelor conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Tarifele pentru prestarea lucrarilor specifice protectiei plantelor se stabilesc prin adaugarea la cuantumul manoperei aprobate la art.1 a contravalorii substantei utilizate si a combustibilului, cotei de 15% cheltuieli indirecte si cotei de 10% beneficiu.
Art.3
Tarifele aprobate nu contin TVA.
Art.4
Incasarea taxelor se va face in contul "Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal" - nr. 212102074540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.5
Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii.
Art.6
Cu data prezentei se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 8/26.03.2002.
Art.7
Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor, Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba " Situatiile financiare anuale simplificate" la data de 31.12.2002 ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi.

Art.1
Se aproba " Situatiile financiare anuale simplificate" la data de 31.12.2002 ale SC "Lucrari Drumuri si Poduri" Iasi.

Art.1
Se insuseste Raportul de evaluare intocmit de Biroul Expertize si Evaluari - ing. Gabriela Diaconu pentru valoarea de 7.351.715.960 lei a unor mijloace fixe aflate in Patrimoniul Consiliului
Art.2
Aproba marirea aportului de capital al Consiliului Judetean Iasi ca actionar unic la SC LDP SA Iasi cu suma de 7.351.715.960 lei reprezentind 294.068 actiuni la valoarea de 25.000 lei/actiune.
Art.3
Reprezentantii AGA la SC LDP SA Iasi, Directia Economica, Contabilul Sef si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se instituie Regulile si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului Iasi, conform anexelor.
Art.2
Anexele 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
In cadrul unitatilor administrativ teritoriale, agentilor economici si institutiilor subordonate acestora, primarii si patronii vor stabili responsabilitatile si modul de organizare ale activitatii de aparare impotriva incendiilor si vor elabora instructiuni in acest sens.
Art.4
Consiliul Judetean Iasi va asigura supravegherea respectarii normelor si masurilor de aparare impotriva incendiilor la agentii economici si institutiile de sub autoritatea sa.
Art.5
Autoritatile administratiei publice din judetul Iasi vor organiza activitatea de aparare impotriva incendiilor potrivit prezentelor Reguli si dispozitii.
Art.6
Pentru prevenirea si stingerea incendiilor, pe linga Regulile si dispozitiile prevazute la art.1, se aplica si cele specifice domeniilor de activitate aprobate de ministere sau alte organe centrale.
Art.7
Cu data prezentei hotariri, Decizia 190/25.04.1986 a Consiliului Popular al Judetului Iasi se abroga.
Art.8
Prevederile prezentei hotariri vor fi aduse la indeplinire de catre Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Economica si Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ale Consiliului Judetean Iasi.

Art.unic

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 120.000.000 lei pentru proiectul "Modernizarea Complexului de Servicii Comunitare Bucium", suma reprezentind cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 220.000.000 lei pentru proiectul "Crearea unui centru de urgenta pentru gazduirea pe perioada temporara (maxim 30 zile) a copiilor aflati in pericol sau a celor care comit fapte antisociale", suma reprezentind cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 260.000.000 lei pentru proiectul "Crearea unui centru de integrare sociala pentru tinerii aflati in situatie de risc - 20 de copii cu comportament deviant", suma reprezentind cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 200.000.000 lei pentru proiectul "Crearea unui centru educativ pentru copiii din municipiul Iasi care nu pot urma o forma de scolarizare din cauza saraciei - 20 de copii", suma reprezentind cofinantarea in valoare de 11% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 240.000.000 lei pentru proiectul "Crearea unui centru saptaminal pentru copii supradotati din mediul rural care nu isi pot valorifica aptitudinile din cauza saraciei", suma reprezentind cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 240.000.000lei pentru crearea unui "Centru de ingrijire de zi pentru 25 de copii provenind din familiile in dificultate din localitatea Tibana, judetul Iasi, suma reprezentind cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 240.000.000 lei pentru proiectul "Crearea unui centru de ingrijire de zi pentru 25 de copii provenind din familii in dificultate din localitatea Raducaneni, jud. Iasi", suma reprezentind cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 240.000.000 lei pentru proiectul "Crearea unui centru de ingrijire de zi pentru 25 de copii provenind din familii in dificultate din localitatea Deleni, jud. Iasi", suma reprezentind cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 150.000.000 lei pentru proiectul "Crearea unui centru de ingrijire de zi pentru 25 de copii provenind din familii in dificultate din localitatea Dancu, com. Holboca, Iasi", suma reprezentind cofinantarea in valoare de 12% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 240.000.000 lei pentru proiectul "Crearea unui centru de ingrijire de zi pentru 25 de copii provenind din familii in dificultate din localitatea Belcesti, jud. Iasi", suma reprezentind cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 240.000.000 lei pentru proiectul "Crearea unui centru de ingrijire de zi pentru 25 de copii provenind din familii in dificultate din localitatea Vladeni, jud. Iasi", suma reprezentind cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget - Finante al Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.