Hotărârea nr. 41

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Luni, 31 Martie, 2003

Art.1
Se insuseste in domeniul public al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi lista bunurilor imobile individualizate in anexa - parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Se insusesc protocoalele de predare-preluare ce fac obiectul art.1, semnate de reprezentantii unitatilor sanitare si reprezentantii administratiei publice judetene, ce constituie anexa - parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Serviciul Patrimoniu-Licitatii va initia demersurile in vederea completarii Anexei 1 la HGR 1354/2001 cu bunurile ce fac obiectul art.1.
Art.4
(1) Directorii generali ai unitatilor spitalicesti ce fac obiectul art.1 vor fi numiti numai prin concurs organizat in conditiile legii.
(2) Din cadrul comisiei de examinare vor face parte si reprezentanti ai Consiliului Judetean Iasi desemnati prin dispozitia Presedintelui.
(3) Numirea Directorilor generali si contractele ce vor fi incheiate cu acestia vor fi aprobate de autoritatea deliberativa a Consiliului Judetean Iasi.