Hotărâri ale sedinţei din data de 31-03-2003


Art.1
Aproba propunerile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale alocate judetului Iasi pe anul 2003, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Eliberarea sumelor pentru plata ajutoarelor de urgenta se efectueaza numai pe baza de documente justificative, conform prevederilor legale.
Art.3
Sumele ramase neutilizate pina la data de 31 mai 2003 se redistribuie cu aceeasi destinatie altor Consilii locale.
Art.4
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri. Biroul Relatii publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Se insuseste in domeniul public al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi lista bunurilor imobile individualizate in anexa - parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Se insusesc protocoalele de predare-preluare ce fac obiectul art.1, semnate de reprezentantii unitatilor sanitare si reprezentantii administratiei publice judetene, ce constituie anexa - parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Serviciul Patrimoniu-Licitatii va initia demersurile in vederea completarii Anexei 1 la HGR 1354/2001 cu bunurile ce fac obiectul art.1.
Art.4
(1) Directorii generali ai unitatilor spitalicesti ce fac obiectul art.1 vor fi numiti numai prin concurs organizat in conditiile legii.
(2) Din cadrul comisiei de examinare vor face parte si reprezentanti ai Consiliului Judetean Iasi desemnati prin dispozitia Presedintelui.
(3) Numirea Directorilor generali si contractele ce vor fi incheiate cu acestia vor fi aprobate de autoritatea deliberativa a Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Spitalului clinic de urgenta pentru copii "Sf. Maria" Iasi a bunului imobil - constructii si teren - aferent Spitalului clinic de urgenta pentru copii "Sf. Maria" Iasi, aflat in domeniul public al judetului Iasi, identificat conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Sf. Maria" Iasi, in calitate de titular al dreptului de administrare va dispune de bunul ce face obiectul art.1 cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu respectarea actelor normative incidente in materia reformei sanitare;
In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu.
In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei titularul dreptului de proprietate.
Art.3
Inchirierea sau concesionarea bunului imobil ce face obiectul art.1 se aproba numai prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice. Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin.1 atrage dupa sine nulitatea contractului de inchiriere, respectiv concesiune, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate, conform legii. Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei la care va avea dreptul titularul dreptului de administrare va fi stabilita in fiecare caz prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari si dotari independente vor fi suportate de titularul dreptului de administrare, din venituri proprii. Consiliul Judetean Iasi va participa la aceste cheltuieli numai in situatii de exceptie si numai in limita bugetului aprobat. Protocolul de predare-preluare al bunului imobil ce face obiectul art.1 va fi incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Spitalului clinic de urgenta "Sf. Treime" Iasi a bunului imobil - constructii si teren - aferent Spitalului clinic de urgenta "Sf. Treime" Iasi, aflat in domeniul public al judetului Iasi, identificat conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Spitalul clinic de urgenta "Sf. Treime" Iasi, in calitate de titular al dreptului de administrare va dispune de bunul ce face obiectul art.1 cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu respectarea actelor normative incidente in materia reformei sanitare;
In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei titularul dreptului de proprietate.
Art.3
Inchirierea sau concesionarea bunului imobil ce face obiectul art.1 se aproba numai prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice. Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin.1 atrage dupa sine nulitatea contractului de inchiriere, respectiv concesiune, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate, conform legii. Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei la care va avea dreptul titularul dreptului de administrare va fi stabilita in fiecare caz prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari si dotari independente vor fi suportate de titularul dreptului de administrare, din venituri proprii. Consiliul Judetean Iasi va participa la aceste cheltuieli numai in situatii de exceptie si numai in limita bugetului aprobat. Protocolul de predare-preluare al bunului imobil ce face obiectul art.1 va fi incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Spitalului clinic de urgenta Iasi a bunului imobil - constructii si teren - aferent Spitalului clinic de urgenta Iasi, aflat in domeniul public al judetului Iasi, identificat conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Spitalul clinic de urgenta Iasi, in calitate de titular al dreptului de administrare va dispune de bunul ce face obiectul art.1 cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu respectarea actelor normative incidente in materia reformei sanitare;
In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei titularul dreptului de proprietate.
Art.3
Inchirierea sau concesionarea bunului imobil ce face obiectul art.1 se aproba numai prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.
Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin.1 atrage dupa sine nulitatea contractului de inchiriere, respectiv concesiune, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate, conform legii. Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei la care va avea dreptul titularul dreptului de administrare va fi stabilita in fiecare caz prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari si dotari independente vor fi suportate de titularul dreptului de administrare, din venituri proprii. Consiliul Judetean Iasi va participa la aceste cheltuieli numai in situatii de exceptie si numai in limita bugetului aprobat. Protocolul de predare-preluare al bunului imobil ce face obiectul art.1 va fi incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Spitalului clinic de obstetrica si ginecologie "Elena Doamna" Iasi a bunului imobil - constructii si teren - aferent Spitalului clinic de obstetrica si ginecologie "Elena Doamna" Iasi, aflat in domeniul public al judetului Iasi, identificat conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Spitalul clinic de obstetrica si ginecologie "Elena Doamna" Iasi, in calitate de titular al dreptului de administrare va dispune de bunul ce face obiectul art.1 cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu respectarea actelor normative incidente in materia reformei sanitare;
In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei titularul dreptului de proprietate.
Art.3
Inchirierea sau concesionarea bunului imobil ce face obiectul art.1 se aproba numai prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.
Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin.1 atrage dupa sine nulitatea contractului de inchiriere, respectiv concesiune, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate, conform legii. Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei la care va avea dreptul titularul dreptului de administrare va fi stabilita in fiecare caz prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari si dotari independente vor fi suportate de titularul dreptului de administrare, din venituri proprii.
Consiliul Judetean Iasi va participa la aceste cheltuieli numai in situatii de exceptie si numai in limita bugetului aprobat. Protocolul de predare-preluare al bunului imobil ce face obiectul art.1 va fi incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Spitalului clinic de boli infectioase "Sf. Paraschiva" Iasi a bunului imobil - constructii si teren - aferent Spitalului clinic de boli infectioase "Sf. Paraschiva" Iasi, aflat in domeniul public al judetului Iasi, identificat conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Spitalul clinic de boli infectioase "Sf. Paraschiva" Iasi, in calitate de titular al dreptului de administrare va dispune de bunul ce face obiectul art.1 cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu respectarea actelor normative incidente in materia reformei sanitare;
In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei titularul dreptului de proprietate.
Art.3
Inchirierea sau concesionarea bunului imobil ce face obiectul art.1 se aproba numai prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.
Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin.1 atrage dupa sine nulitatea contractului de inchiriere, respectiv concesiune, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate, conform legii. Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei la care va avea dreptul titularul dreptului de administrare va fi stabilita in fiecare caz prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari si dotari independente vor fi suportate de titularul dreptului de administrare, din venituri proprii. Consiliul Judetean Iasi va participa la aceste cheltuieli numai in situatii de exceptie si numai in limita bugetului aprobat. Protocolul de predare-preluare al bunului imobil ce face obiectul art.1 va fi incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Spitalului clinic de obstetrica si ginecologie "Cuza Voda" Iasi a bunului imobil - constructii si teren - aferent Spitalului clinic de obstetrica si ginecologie "Cuza Voda" Iasi, aflat in domeniul public al judetului Iasi, identificat conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Spitalul clinic de obstetrica si ginecologie "Cuza Voda" Iasi, in calitate de titular al dreptului de administrare va dispune de bunul ce face obiectul art.1 cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu respectarea actelor normative incidente in materia reformei sanitare;
In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei titularul dreptului de proprietate.
Art.3
Inchirierea sau concesionarea bunului imobil ce face obiectul art.1 se aproba numai prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.
Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin.1 atrage dupa sine nulitatea contractului de inchiriere, respectiv concesiune, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate, conform legii. Cota din cuantumul chiriei sau redeventei la care va avea dreptul titularul dreptului de administrare va fi stabilita in fiecare caz prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari Si dotari independente vor fi suportate de titularul dreptului de administrare, din venituri proprii. Consiliul Judetean Iasi va participa la aceste cheltuieli numai in situatii de exceptie si numai in limita bugetului aprobat. Protocolul de predare-preluare al bunului imobil ce face obiectul art.1 va fi incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Spitalului clinic de Pneumoftiziologie Iasi a bunului imobil - constructii si teren - aferent Spitalului clinic de Pneumoftiziologie Iasi, aflat in domeniul public al judetului Iasi, identificat conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Spitalul clinic de Pneumoftiziologie Iasi, in calitate de titular al dreptului de administrare va dispune de bunul ce face obiectul art.1 cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu respectarea actelor normative incidente in materia reformei sanitare;
In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei titularul dreptului de proprietate.
Art.3
Inchirierea sau concesionarea bunului imobil ce face obiectul art.1 se aproba numai prin hotarire a Consiliului Judetean Iasi, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice. Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin.1 atrage dupa sine nulitatea contractului de inchiriere, respectiv concesiune, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate, conform legii. Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei la care va avea dreptul titularul dreptului de administrare va fi stabilita in fiecare caz prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari si dotari independente vor fi suportate de titularul dreptului de administrare, din venituri proprii. Consiliul Judetean Iasi va participa la aceste cheltuieli numai in situatii de exceptie si numai in limita bugetului aprobat. Protocolul de predare-preluare al bunului imobil ce face obiectul art.1 va fi incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Centrului Medical "Nicolina" Iasi a bunului imobil - constructii si teren - aferent Centrului Medical "Nicolina" Iasi, aflat in domeniul public al judetului Iasi, identificat conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Centrul Medical "Nicolina" Iasi, in calitate de titular al dreptului de administrare va dispune de bunul ce face obiectul art.1 cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu respectarea actelor normative incidente in materia reformei sanitare;
In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei titularul dreptului de proprietate.
Art.3
Inchirierea sau concesionarea bunului imobil ce face obiectul art.1 se aproba numai prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.
Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin.1 atrage dupa sine nulitatea contractului de inchiriere, respectiv concesiune, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate, conform legii.
Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei la care va avea dreptul titularul dreptului de administrare va fi stabilita in fiecare caz prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari si dotari independente vor fi suportate de titularul dreptului de administrare, din venituri proprii. Consiliul Judetean Iasi va participa la aceste cheltuieli numai in situatii de exceptie si numai in limita bugetului aprobat. Protocolul de predare-preluare al bunului imobil ce face obiectul art.1 va fi incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Centrului Medical "Copou" Iasia bunului imobil - constructii si teren - aferent Centrului Medical "Copou" Iasi, aflat in domeniul public al judetului Iasi, identificat conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Centrul Medical "Copou" Iasi, in calitate de titular al dreptului de administrare va dispune de bunul ce face obiectul art.1 cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu respectarea actelor normative incidente in materia reformei sanitare;
In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei titularul dreptului de proprietate.
Art.3
Inchirierea sau concesionarea bunului imobil ce face obiectul art.1 se aproba numai prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.
Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin.1 atrage dupa sine nulitatea contractului de inchiriere, respectiv concesiune, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate, conform legii.
Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei la care va avea dreptul titularul dreptului de administrare va fi stabilita in fiecare caz prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari si dotari independente vor fi suportate de titularul dreptului de administrare, din venituri proprii. Consiliul Judetean Iasi va participa la aceste cheltuieli numai in situatii de exceptie si numai in limita bugetului aprobat. Protocolul de predare-preluare al bunului imobil ce face obiectul art.1 va fi incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Centrului Medical "Petru si Pavel" Iasi a bunului imobil - constructii si teren - aferent Centrului Medical "Petru si Pavel" Iasi, aflat in domeniul public al judetului Iasi, identificat conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Centrul Medical Iasi, in calitate de titular al dreptului de administrare va dispune de bunul ce face obiectul art.1 cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu respectarea actelor normative incidente in materia reformei sanitare;
In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei titularul dreptului de proprietate.
Art.3
Inchirierea sau concesionarea bunului imobil ce face obiectul art.1 se aproba numai prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.
Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin.1 atrage dupa sine nulitatea contractului de inchiriere, respectiv concesiune, precum si sanctionarea persoanelor care se fac vinovate, conform legii. Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei la care va avea dreptul titularul dreptului de administrare va fi stabilita in fiecare caz prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari si dotari independente vor fi suportate de titularul dreptului de administrare, din venituri proprii. Consiliul Judetean Iasi va participa la aceste cheltuieli numai in situatii de exceptie si numai in limita bugetului aprobat. Protocolul de predare-preluare al bunului imobil ce face obiectul art.1 va fi incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Aproba actualizarea taxelor speciale, conform Anexelor nr.1,2,3, si 4, parte integrata din prezenta hotarare.
Art.2
Aproba Contractul-cadru de parteneriat tehnic ce se va incheia intre presedintele Consiliului Judetean Iasi si primarii comunelor care au calitatea de emitent Certificat de urbanism si Autorizatie Construire/Desfiintare conform Anexei nr.5 , parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Incasarea taxelor speciale se va face prin caseria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul 283102014540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
Beneficiaza de scutirea la plata taxelor speciale de mai sus, persoanele cu handicap I si II, persoanele fizice nevazatoare, persoane fizice veterani de razboi, si cele prevazute la art.1 din Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, persoane fizice, vaduve de razboi si vaduve necasatorite ale veteranilor de razboi, fundatiile testamentare.
Art.5
Prezenta hotarire intra in vigoare cu data aprobarii.
Art.6
Cu data aprobarii prezentei se abroga Hotaririle Consiliului Judetean Iasi 30/2001,10/2002, 171/2002 si art.4 din Hotarirea Consiliului Judetean Iasi 64/2002.
Art.7
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila, Biroul Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri. Biroul Relatii Publice va aduce la cunostinta prezenta hotarire prin publicare intr-un cotidian local.

Art.1
Incepind cu data de 01.04.2003 se infiinteaza Directia de Asistenta Sociala Iasi, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Iasi, cu sediul in Iasi, str. Roscani nr.5.
Art.2
Scopul infiintarii serviciului public judetean il constituie aprobarea la nivel judetean a politicilor de asistenta sociala in domeniul familiei, protectia copilului, persoanelor singure, persoanelor virstnice, persoanelor cu handicap, precum si a altor persoane aflate in stare de dificultate.
Art.3
Se aproba organigrama si Regulamentul de organizare si functionare a Directiei de Asistenta Sociala Iasi, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.4
Patrimoniul Directiei de Asistenta Sociala este constituit din bunurile mobile si imobile care se vor prelua pe baza de protocol de predare-preluare de la Inspectoratul de Stat Teritorial pentru persoanele cu Handicap Iasi la Consiliul Judetean Iasi.
Art.5
Finantarea Directiei de Asistenta Sociala se asigura din urmatoarele surse:
- bugetul de stat
- transferuri de la Autoritatea Nationala pentru persoane cu Handicap privind plata drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap;
- bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi - pentru cheltuieli privind organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala;
- fonduri extrabugetare.
Art.6
Incepind cu data prezentei prevederile Hotaririi Consiliului Judetean Iasi 106/2002 se abroga.

Art.1
Se constituie Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti care va functiona pe linga Directia de Asistenta Sociala Iasi, in urmatoarea componenta:
Presedinte: - dr. Dumitriu Lucia - medic expert
Membri: - dr. Sanduloviciu Eugenia - medic primar interne
- dr. Driga Octavian - medic primar psihiatru
- dr. Serban Elena Maria - medic primar psihiatru
- dr. Herescu Gavrila - medic primar ortoped
- dr. Pertea Iosif - medic primar neurolog
- dr. Scinteie Mira - medic specialist oftalmolog
- dr. Macoveanu Gabriela - medic specialist ORL
Secretar: - Ceuca Liliana
Observator ONG: - in functie de handicap.
Art.2
Drepturile si obligatiile membrilor Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti sint cele prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala Iasi. Predarea-preluarea bazei de date, informatiilor si fondului documentaristic se va face prin proces-verbal sub directa supraveghere a Directiei de Asistenta Sociala Iasi.

Art.1
Hotarirea Consiliului Judetean Iasi 151/20.12.2001 privind aprobarea cotei-parti din chirie ce revine Consiliului Judetean Iasi, rezultata din derularea contractelor de inchiriere a proprietatii publice incheiate de titularii dreptului de administrare, se completeaza dupa cum urmeaza:
- La art.2 se introduce alineatul 2 care va avea urmatorul continut: "Nevirarea in termenul precizat in alin.1 a cotei-parti de 50% din chiria incasata de catre titularii dreptului de administrare pentru inchirierea spatiilor si terenurilor proprietate publica a judetului, conduce la calcularea de dobinzi si penalitati de intirziere conform legislatiei in vigoare".

Art.1
Aproba contributia Consiliului Judetean Iasi la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala pe anul 2003, in suma de 500 milioane lei.
Art.2
Consiliile locale vor adopta hotariri privind contributia acestora la Fondul pentru Dezvoltare Regionala la nivelul de 3000 lei/locuitor al unitatii administrative-teritoriale respective.
Art.3
Directia Economica si Compartimentul Contabil Sef vor aduce la indeplinire prevederile prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba cuantumul cotizatiei catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din partea Consiliului Judetean Iasi pe anul 2003, in suma de 245.700.000 lei.
Art.2
Compartimentul Contabil Sef va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
(1) Se aproba infiintarea Comisiei Judetene Anti-Saracie si promovare a Integrarii Sociale.
(2) Structura si atributiile comisiei sint urmatoarele:
PRESEDINTI:
- Prefectul judetului Iasi - Neculai Apostol
- Presedintele Consiliului Judetean Iasi - Lucian Flaiser
MEMBRI:
- Primarul Municipiului Iasi - Constantin Simirad
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - Municipiul Iasi
- Primarul Municipiului Pascani - Neculai Ratoi
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autonritate Tutelara - Municipiul Pascani
- Primarul orasului Tg. Frumos - Gheorghe Tataru
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - Oras Tg. Frumos
- Primarul orasului Hirlau - Costache Gheorghe
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - Oras Hirlau
- Primarul comunei Ciurea - Mihai Grigoras
- Primarul comunei Lungani - Gheorghe Pricopie
- Primarul comunei Mironeasa - Mihai Prisacaru
- Primarul comunei Motca - Aurel Cozma
- Primarul comunei Dolhesti - Gelu Iacob
- Secretarul General al judetului Iasi - Ion Serbina
- Directorul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi - Pintilie Penciuc
- Directorul Directiei de Asistenta Sociala Iasi - Carmen Grigoras
- Directorul Directiei Generale de Munca si Solidaritate Sociala Iasi - Mirela Feraru
- Directorul Directiei Judetene de Statistica Iasi - Gheorghe Chirila
- Inspector General al Inspectoratului Judetean Scolar Iasi - Mihai Dumitriu
- Directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi - Stefan Georgescu
- Presedintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi Vasile Cepoi
- Directorul Casei Judetene de Pensii Iasi - Adriana Grecu
- Directorul Directiei Generale pentru Agricultura Iasi - Spiridon Plumbu
- Directorul Oficiului Judetean pentru Consultanta Agricola Iasi - Mircea Volf
- Comisarul Sef al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi - Stefan Alexa
- Directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi - Liviu Filipescu
- Directorul Directiei Sanitar Veterinare Iasi - Gheorghe Dumineca
- Directorul Oficiului pentru Protectia Consumatorului Iasi - Ion Haraga
- Seful Oficiului Teritorial Iasi - Agentia Nationala pentru Locuinte - Peterca Sebastian
- Reprezentantii sindicatelor
- Reprezentantii patronatelor
- Reprezentantii ONG-urilor
- Reprezentanti din mediul academic/universitati (Fac.Sociologie si Asistenta Sociala, Psihopedagogie speciala, Psihologie, Politici Sociale, Centre de Cercetare)
- Coordonator Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) - Sucursala Iasi - Adrian Medeleanu
- Reprezentantii directiilor cu profil social din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor fi desemnati prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.
- Reprezentantii Serviciilor publice descentralizate din judetul Iasi vor fi numiti prin Ordinul Prefectului Judetului Iasi.
Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Integrarii Sociale ii revin urmatoarele atributii:
- Elaborarea unei diagnoze privind problemele social economice ale judetului;
- Elaborarea Planurilor Judetene Anti-Saracie si Promovare a Integrarii Sociale;
- Coordonarea implementarii Planurilor Judetene;
- Monitorizarea programelor legate de saracie si excluziunea sociala, aflate in derulare;
- Elaborarea unui raport intermediar (iunie 2003) si a unui raport final in aprilie 2004;
- Stabilirea pe parcurs a eventualelor corectii in planul de masuri pe baza evaluarilor cuprinse in rapoarte;
- Crearea unei baze de date sociale la nivel judetean;
- Realizarea de studii/analize/investigatii pe esantioane reprezentative la nivel judetean;
- Organizarea grupurilor de lucru cu specialisti in domeniu;
- Selectarea ONG-urilor care pot realiza programe sociale; evaluarea acestor programe; monitorizarea si acreditarea acestora.
SECRETARIATUL TEHNIC:
- Director executiv
MEMBRI:
- Sociolog
- Jurist
- Economist
- Statistician
- Asistent social
- Psihopedagog special
Membrii Secretariatului Tehnic vor fi numiti prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi si Ordinul Prefectului Judetului Iasi.
Secretariatul Tehnic va fi organizat sub forma unui serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi.
Secretariatului Tehnic ii revin urmatoarele atributii:
- organizarea intilnirilor de lucru ale Comisiei;
- difuzarea materialelor Comisiei Anti-Saracie si Promovare a Integrarii Sociale catre membrii Comisiilor judetene;
- asigurarea contactului permanent cu Comisia Anti-Saracie si membrii comisiilor judeteane
- colectarea datelor si materialelor de la membrii comisiilor judetene
- elaborarea de rapoarte care vor fi puse la dispozitia Comisiei Anti-Saracie si Promovare a integrarii sociale in in vederea evaluarii si monitorizarii semestriale si anuale;
- diseminarea informatiilor si identificarea nevoii de consultanta externa (inclusiv experti si organizatii internationale); capacitate de contractare proiecte.
(3) Structura comisiei se va modifica la propunerea Prefectului Judetului Iasi sau a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi prin introducerea unor noi membri.
Art.2
Comisia Judeteana Anti-Saracie si Promovare a Integrarii Sociale va elabora Regulamentul propriu de functionare, care va fi aprobat prin hotarirea Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Convocarea membrilor comisiei se va face, in scris, de catre Prefectul Judetului Iasi si Presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba Planul Judetean Anti-Saracie si Promovare a Integrarii Sociale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba sprijinirea familiei cu suma de 1.000.000 lei/luna, in cazul reintegrarii copilului in familia naturala.
Art.2
Aceasta categorie de cheltuieli va fi efectuata de DGPDC Iasi din bugetul alocat pe anul 2003, respectiv articolul bugetar 22 "Hrana".

Art.1
Se aproba actualizarea tarifelor pentru eliberare de acorduri si autorizatii, inchirieri de suprafete din ampriza si zona de siguranta a drumurilor judetene conform anexei 1 si mentinerea tarifelor pentru eliberarea avizului prealabil si/sau autorizatiei speciale de transport, conform anexei 2, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Eliberarea autorizatiilor prevazute la art.1 se va face de catre Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi.
Art.3
Incasarea tarifelor se va face conform procedurii fiscale in contul 283102014540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
De veniturile realizate din incasarea tarifelor beneficiaza erviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi pentru lucrari de investitii reprezentind tronsoane de drumuri, noi dotari tehnice, lucrari de reparatii si modernizari, studii si lucrari de proiectare privind extinderea si modernizarea retelei de drumuri locale.
Art.5
Cu data aprobarii prezentei se abroga Hotarirea C.J. Iasi nr. 47/2002.
Art.6
Serviciul public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directia Economica si Serviciul Financiar-Contabilitate, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Acorda mandat special reprezentantilor Adunarii Generale a Actionarilor la SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Iasi pentru scoaterea la vinzare, cu respectarea procedurilor si metodologiei prevazute de lege in materia vinzarilor de active, a bunurilor prevazute in anexa.
Adunarea Generala a Actionarilor la SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Iasi va urmari si va asigura indeplinirea conditiilor pentru scoaterea bunurilor la vinzare, cit si destinatia sumelor incasate din vinzarea acestor bunuri.
Art.2
Reprezentantii AGA la S.C. "Lucrari Drumuri si Poduri" SA vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba preluarea contractelor de prestare de servicii de proiectare pentru obiectivele:
1. Reabilitare drum judetean 246 Tibanesti-Jigoreni km 57+794 - 61+130, judetul Iasi
2. Reabilitare drum judetean 246 Tibanesti-Valeni km 61+130-64+710, judetul Iasi.
Art.2
Preluarea ce face obiectul art.1 se va realiza prin acte aditionale ce vor fi incheiate prin grija Autoritatii Locale de Implementare (AIL).

Art.1
Se aproba initierea unei competitii intrajudetene avind drept scop desemnarea celor mai evoluate comunitati locale din punct de vedere civic si gospodaresc.
Art.2
Se aproba Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea concursului intre unitatile administrativ-teritoriale din judetul Iasi in vederea realizarii obiectivelor de buna gospodarire a localitatilor urbane si rurale in anul 2003, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba reducerea redeventei datorate Consiliului Judetean Iasi de catre SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Iasi pe anul 2003, de la 738 lei/mp/luna la 82 lei/mp/luna.
Art.2
Aprobarea reducerii la plata a redeventei prevazute la art.1 constituie ajutor de stat care va fi notificat Consiliului Concurentei.

Art.1
Se aproba situatiile financiare auditate pentru exercitiul financiar 2002 al RAJAC IASI.