Hotărârea nr. 58

An/categorie hotarare: 
2002
Data hotarare: 
Miercuri, 29 Mai, 2002

Art.1
Aproba un numar de 11 certificate de urbanism si 9 autorizatii de construire eliberate in perioada 1 - 31 martie 2002, 18 certificate de urbanism si 12 autorizatii de construire eliberate in perioada 1 - 30 aprilie 2002, un plan urbanistic general, 2 planuri urbanistice zonale, 3 planuri urbanistice de detaliu avizate de Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.