Hotărâri ale sedinţei din data de 13-03-2002


Art.unic
Aproba promovarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Aeroportului Iasi - Zona Cargo" in vederea finantarii prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est pe programul PHARE 2001.

Art.unic
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu si Studiul de fezabilitate pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Aeroportului Iasi - Zona Cargo".

Art.1
Aproba participarea in calitate de co-finantator a Consiliului Judetean Iasi alaturi de Phare si Fondul National de Dezvoltare Regionala la implementarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Aeroportului Iasi - Zona Cargo" cu o contributie de 1.016.837 EURO.
Art.2
Angajarea financiara a Consiliului Judetean Iasi necesara implementarii proiectului va consta, in prima etapa, la asigurarea resurselor pentru intocmire studiu de fezabilitate - Terminal Cargo Aeroportul Iasi; ridicare topografica - Zona Cargo; studiu geotehnic - Zona Cargo; Plan Urbanistic de Detaliu - Zona Cargo.
Art.3
Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Economica, Serviciul Programe si Integrare Regionala si RA Aeroportrul Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.