Hotărârea nr. 84

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Joi, 9 August, 2001

Art.1
Aproba propunerile privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata repartizate in vederea finantarii cheltuielilor aferente centrelor locale de consultanta agricola din judetul Iasi pe anul 2001, prevazute in anexa parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.