Hotărârea nr. 59

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Sâmbătă, 26 Mai, 2001

Art.1
Cu data prezentei se aproba organizarea si executarea pazei cu efective de gardieni publici pentru obiectivele enumerate in anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Cu aceeasi data isi inceteaza valabilitatea Hotarirea nr.105/2000 a Consiliului Judetean Iasi.