Hotărârea nr. 44

An/categorie hotarare: 
2001
Data hotarare: 
Miercuri, 4 Aprilie, 2001

Art.1
Aproba un numar de 17 certificate de urbanism si 6 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 ianuarie 2001, 38 certificate de urbanism si 15 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-28 februarie 2001, precum si un numar de 2 Planuri Urbanistice Generale, 2 Planuri Urbanistice Zonale si 1 Plan Urbanistic de Detaliu avizate de Comisia de Urbanism in perioada ianuarie-februarie 2001 si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.