A fost scos la licitație programul județean de transport

Consiliul Județean a lansat procedura de licitație pentru contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria de competenţă a unității administrativ teritoriale - Județul Iaşi.

Serviciul cuprinde un număr de 92 de trasee structurate pe 11 grupe de trasee, corespunzătoare a 11 loturi.

”Strategia pentru transportul public județean pe următorii șase ani are în prim-plan călătorul. Ne dorim să creăm un echilibru economic și social, de aceea, după numeroase consultări cu operatorii de transport județean și primarii din județ, am gândit programul de transport pe grupe de trasee și nu pe trasee separate, astfel încât să eliminăm posibilitatea ca unele comunități să nu fie deservite. Cel mai important obiectiv este să răspundem necesităților de transport ale cetățenilor, să le asigurăm mobilitatea în județ prin variante eficiente de traseu.”, a spus Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.

Valoarea totală estimată a contractului, fără TVA, este de 1.248.291.116,3 lei.

Cele 11 loturi sunt:

 • Lot 1: Grupa G1 – 9 trasee:

Traseu G1T1:IAŞI – Vulturi – ȘENDRENI / ICUȘENI

Traseu G1T2:IAŞI – Andrieșeni – GLĂVĂNEȘTI

Traseu G1T3:IAŞI – Vlădeni – CHIȘCĂRENI

Traseu G1T4:HÂRLĂU – Plugari – HĂLCENI

Traseu G1T5:IAŞI – Plugari – BOROȘOAIA

Traseu G1T6:IAȘI – Probota – PERIENI / STEJARII

Traseu G1T7:IAŞI – Bălteni – ROȘCANI

Traseu G1T8:IAŞI – Trifești – VLADOMIRA Traseu G1T9:IAŞI – Bivolari – TABĂRA.

 • Lot 2: Grupa G2 –11 trasee:

Traseu G2T1: IAŞI – Mânzăteşti – COADA STÂNCII / GOLĂIEŞTI / GRĂDINARI / COTU LUI IVAN / PETREȘTI

Traseu G2T2: IAŞI – Bosia – UNGHENI

Traseu G2T3: IAŞI – Osoi – PRISĂCANI

Traseu G2T4: IAŞI – Tomeşti - OSOI(Comarna)

Traseu G2T5: IAŞI - Cozia - RĂDUCĂNENI

Traseu G2T6: IAŞI – Chicerea – COMARNA

Traseu G2T7: IAŞI – Moreni – MĂCĂREŞTI

Traseu G2T8: RĂDUCĂNENI – Gorban - PODOLENII DE JOS

Traseu G2T9: RĂDUCĂNENI -Cozmești- PODOLENII DE SUS

Traseu G2T10: IAŞI – Costuleni – COVASNA / HILIȚA

Traseu G2T11: RĂDUCĂNENI – Grozești - COLȚU-CORNII.

 • Lot 3: Grupa G3 –4 trasee:

Traseu G3T1: IAŞI – DOBROVĂŢ

Traseu G3T2:IAŞI – Dumitreștii Galății – SLOBOZIA(SCHITU DUCA) Traseu G3T3:IAŞI – Ciortești – ROTĂRIA / ŞERBEŞTI

Traseu G3T4:IAŞI – Dolhești – BRĂDICEȘTI

 • Lot 4: Grupa G4 – 5 trasee:

Traseu G4T1: IAŞI – Grajduri – CUZA VODĂ(IPATELE)

Traseu G4T2: IAŞI – Grajduri – URŞIŢA

Traseu G4T3: IAŞI – Scânteia – BOROSEŞTI / TUFEȘTII DE SUS / REDIU / POIANA CU CETATE

Traseu G4T4: IAŞI – Dumbrava – MOGOŞEŞTI / MÂNJEȘTI

Traseu G4T5: IAŞI – Mogoşeşti – HADÂMBU

 • Lot 5: Grupa G5 – 8 trasee:

Traseu G5T1:IAŞI – Miroslava – VOINEȘTI / VOCOTEȘTI

Traseu G5T2:IAŞI – Lungani – HORLEȘTI

Traseu G5T3:IAŞI – Voinești - SCHITU-STAVNIC / SLOBOZIA Traseu G5T4: IAŞI – Ţibana – ALEXENI

Traseu G5T5: IAŞI – Domnița – RUNCU / GÂRBEȘTI

Traseu G5T6: IAŞI – Țibănești – TUNGUJEI

Traseu G5T7: IAŞI – Tansa – MÂNĂSTIREA

Traseu G5T8: IAŞI – Bogdănești – SCOPOȘENI

 • Lot 6: Grupa G6 – 9 trasee:

Traseu G6T1: IAŞI – Horlești - IEPURENI

Traseu G6T2: IAŞI – Avântu – ROMÂNEȘTI

Traseu G6T3: IAŞI – Movileni – POTÂNGENI

Traseu G6T4: IAŞI – Gropnița – BULBUCANI / SÂNGERI / SĂVENI Traseu G6T5: IAŞI – Bulbucani – FOCURI

Traseu G6T6: IAŞI – Focuri – FÂNTÂNELE

Traseu G6T7: IAŞI – Forăști – COARNELE CAPREI

Traseu G6T8: HÂRLĂU – Belcești – FOCURI / FÂNTÂNELE

Traseu G6T9: IAŞI - Coarnele Caprei – HÂRLĂU

 • Lot 7: Grupa G7 – 12 trasee:

Traseu G7T1:IAȘI – Podu Iloaiei – TG.FRUMOS

Traseu G7T2:IAŞI – Podu Iloaiei – SATU NOU / MUNTENI

Traseu G7T3:IAŞI – Leţcani – PĂUŞEŞTI / HOISEȘTI

Traseu G7T4:IAŞI – Podu Iloaiei – FRUMUȘICA / BOJILA

Traseu G7T5:IAŞI – Podu Iloaiei – HĂRPĂŞEŞTI

Traseu G7T6:IAŞI – Podu Iloaiei – OSOI(SINEȘTI)

Traseu G7T7:IAŞI – Sârca – GOEŞTI / ZMEU

Traseu G7T8:TÂRGU FRUMOS – Cristeşti – MĂDÂRJEȘTI

Traseu G7T9:TG. FRUMOS – Prigoreni – BRĂEȘTI

Traseu G7T10:TG.FRUMOS – Bălţaţi – LITENI

Traseu G7T11:IAŞI – LEŢCANI Traseu G7T12:IAŞI – Leţcani – COGEASCA

 • Lot 8: Grupa G8 – 13 trasee:

Traseu G8T1: TÂRGU FRUMOS – Strunga - OŢELENI

Traseu G8T2: TÂRGU FRUMOS – Cucova - FĂRCĂȘENI

Traseu G8T3: TÂRGU FRUMOS – Strunga – BUTEA Traseu G8T4: PAȘCANI – Costești - TG.FRUMOS

Traseu G8T5: PAŞCANI – Al.I.Cuza – RĂCHITENI

Traseu G8T6: PAŞCANI – Heleșteni – VOLINTIREŞTI

Traseu G8T7: PAŞCANI – Gura Bâdiliței - HÂRTOAPE

Traseu G8T8: PAŞCANI – Gura Bâdiliței - CRIVEȘTI

Traseu G8T9: PAŞCANI – Hărmănești – TODIREŞTI / BĂICENI Traseu G8T10: PAŞCANI – Cozmești – CIOHORĂNI

Traseu G8T11: PAŞCANI – Hălăucești – IUGANI

Traseu G8T12: PAŞCANI – Stolniceni-Prăjescu - BRĂTEȘTI

Traseu G8T13: PAŞCANI – Mogoșești-Siret – MUNCELU DE SUS

 • Lot 9: Grupa G9 – 12 trasee:

Traseu G9T1: PAȘCANI - Lespezi - SLOBOZIA(SIREȚEL)

Traseu G9T2: PAȘCANI - Sirețel - BEREZLOGI

Traseu G9T3: PAȘCANI - Lespezi - HUMOSU

Traseu G9T4: PAȘCANI - Lespezi - VÂNĂTORI

Traseu G9T5: PAȘCANI - TOPILE

Traseu G9T6: PAȘCANI - Valea Seacă - CONȚEȘTI

Traseu G9T7: PAȘCANI – Conţeşti - TĂTĂRUȘI / IORCANI

Traseu G9T8: PAȘCANI - Soci - MIROSLOVEȘTI

Traseu G9T9: PAȘCANI – Moțca - BOURENI

Traseu G9T10: PAȘCANI – Moțca - BOURENI

Traseu G9T11: PAȘCANI – Brătești - MITEȘTI

Traseu G9T12: PAȘCANI – Lespezi- BUDA.

 • Lot 10: Grupa G10 – 7 trasee:

Traseu G10T1: HÂRLĂU – Cotnari – COASTA-MĂGURII

Traseu G10T2: HÂRLĂU – Deleni - FEREDENI

Traseu G10T3: TÂRGU FRUMOS – Cucuteni - BĂICENI(CUCUTENI) Traseu G10T4: HÂRLĂU – Sticlăria - CÂRJOAIA

Traseu G10T5: TÂRGU FRUMOS – Cotnari - HÂRLĂU

Traseu G10T6: HÂRLĂU - PÂRCOVACI

Traseu G10T7: HÂRLĂU – Scobinți – POIANA MĂRULUI.

 • Lot 11: Grupa G11 – 2 trasee:

Traseu G11T1: IAŞI – PAŞCANI, Cursă rapidă

Traseu G11T2: IAŞI – HÂRLĂU, Cursă rapidă.

Mai multe detalii pot fi obținute accesând link-ul https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100159069?fbclid=IwAR2EsWBnlM7MwzqA56-j9IR2plxocwrBGFmRBo8FM72ZTzXe3YPPaXrvagY