Finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005 - anul 2018

Raportul anual nr. 37965/17.12.2018, privind finanțările nerambursabile aprobate pe baza Legii nr. 350/2005 și sle Legii tinerilor nr. 350/2006, acordate în anul 2018 de Județul Iași - Consiliul Județean Iași

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare în cadrul sesiunii de selecție a proiectelor culturale, sociale și de tineret (după perioada de contestații), în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Județului - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale, activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și Legii tinerilor nr. 350/2006, aprobat de Consiliul Județean Iași în acest scop prin Hotărârea nr. 77/20.02.2018

ANUNȚ rezultate contestații PROIECTE CULTURALE și PROIECTE SOCIALE

ANUNȚ rezultate contestații PROIECTE de TINERET

ANUNȚ nr. 14039/07.05.2018 de atribuire a contractelor de finanţare în cadrul sesiunii de selecție a proiectelor de tineret (înainte de contestații), în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Județului - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale, activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publicealocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și Legii tinerilor nr. 350/2006, aprobat de Consiliul Judeţean Iași în acest scop prin Hotărârea nr. 77/20.02.2018

ANUNȚ nr. 14025/07.05.2018, de atribuire a contractelor de finanţare în cadrul sesiunii de selecție a proiectelor culturale și proiectelor sociale, înainte de contestații, în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Județului - Consiliul Județean Iași,pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecteculturale, proiecte sociale, activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publicea locate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și Legii tinerilor nr. 350/2006, aprobat de Consiliul Judeţean Iași în acest scop prin Hotărârea nr. 77/20.02.2018

Clarificare 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a  nr.42/03.03.2018 - ANUNȚ DE PARTICIPARE 2018 - Lg.350/2005

Anunț de participare 2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a  nr.37/27.02.2018 - Program pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 - Lg.350/2005

TINERET

GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv activități de tineret), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, coroborate cu prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare

 1. Anexa nr. 1Formular Cerere de finanțare
 2. Anexa nr. 2 - Buget VC
 3. Anexa nr. 3 Declarație art. 12 din Legea nr. 350/2005
 4. Anexa nr. 4 –  Declarație art. 21 din Legea nr. 350/2005
 5. Anexa nr. 5 –  Declarație de imparțialitate și confidențialitate – pentru membrii comisiei de evaluare și selecționare din cadrul autorității finanțatoare
 6. Anexa nr. 6Contract de finanțare nerambursabilă 2017
 7. Anexa nr. 7aFormular de verificare a documentației pentru persoane juridice fără scop patrimonial 2017
 8. Anexa nr. 7bFormular de verificare a documentației pentru persoane fizice 2017
 9. Anexa nr. 8Grila de evaluare
 10. Anexa nr. 9Formular Raport
 11. Anexa nr.10Formular Raport financiar
 12. Anexa nr.11Declarație
 13. Anexa nr. 12Cerere de rambursare
 14. Anexa nr. 13a Opis - persoane juridice
 15. Anexa nr. 13b -  Opis - persoane  fizice

CULTURA - SOCIAL

GHIDUL SOLICITANTULUI în  vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv pentru proiecte culturale și proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

 1. Anexa nr. 1Formular Cerere de finanțare
 2. Anexa nr. 2a - Buget VC - cultură scrisă
 3. Anexa nr. 2b - Buget VC - alte proiecte culturale
 4. Anexa nr. 2c - Buget VC - proiecte social
 5. Anexa nr. 3 Declarație art. 12 din Legea nr. 350/2005
 6. Anexa nr. 4 –  Declarație art. 21 din Legea nr. 350
 7. Anexa nr. 5 –  Declarație de imparțialitate
 8. Anexa nr. 6Contract de finanțare - Legea 350
 9. Anexa nr. 7aGhid 2017
 10. Anexa nr. 7bGhid 2017
 11. Anexa nr. 8AGrila de evaluare - cultură scrisă
 12. Anexa nr. 8B - Grila de evaluare - alte proiecte culturale
 13. Anexa nr. 8C - Grila de evaluare - proiecte sociale
 14. Anexa nr. 9Ghid 2017
 15. Anexa nr.10AFormular Raport financiar cultură scrisă
 16. Anexa nr.10BFormular Raport financiar - alte proiecte culturale
 17. Anexa nr.10C Formular Raport financiar - proiecte sociale
 18. Anexa nr.11Ghid 2017
 19. Anexa nr. 12Cerere de rambursare
 20. Anexa nr. 13a Opis - persoane juridice
 21. Anexa nr. 13b -  Opis - persoane  fizice

Hotărârea 77/20.02.2018 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și Legii tinerilor 350/2006

Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și Legii tinerilor 350/2006

Raportul anual nr. 36560/19.12.2017 privind finanțările nerambursabile aprobate pe baza Legii 350/2005 și ale Legii tinerilor nr. 350/2006, acordate în anul 2017 de Județul Iași  - Consiliul Județean Iași