Finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005 - anul 2017

Anunț de atribuire a contractelor de finanţare în cadrul Sesiunii de selecţie, exclusiv activităţi de tineret – data postării 10.07.2017, ora 16.30

Anunț atribuire

Rezultatul verificării documentațiilor depuse în cadrul Sesiunii de selecție exclusiv a proiectelor pentru Activități de tineret

Anunț contestații la proiectele depuse pe Legea 350/2005

Rezultatele verificării documentaţiilor depuse în cadrul Sesiunii de selecţie exclusiv a proiectelor culturale şi proiectelor sociale

Solicitare clarificare și răspuns - Asociația AltIași
Solicitare clarificare și răspuns - Asociația Zero Gravity
Solicitare clarificare și răspuns - Asociația Nord

Anunț participare

Clarificare 1

ANUNȚ de participare 2017, Lg.350 - Consiliul Județean Iași, în conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) din Legea nr.350/2005, lansează începând de astăzi, 11 mai 2017, Sesiunea de depunere a proiectelor culturale, sociale și de tineret. Termenul limită de depunere este 15 iunie 2017, ora 16,00.  Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr.88/11.05.2017.      

PROGRAM DE FINANȚARE pe anul 2017- Lg.350 - PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-a nr. 80/09.05.2017

Hotarârea Consiliului Județean Iași nr. 158 din 27.04.2017, privind aprobarea Ghidurilor de finanțare și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași — Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activitati de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 și a Legii nr. 350/2006
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.159 din 27.04.2017, privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2017 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret),conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
PROGRAMUL pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2017 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

TINERET

GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv activități de tineret), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, coroborate cu prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare

 1. Anexa nr. 1Formular Cerere de finanțare
 2. Anexa nr. 2 - Buget VC
 3. Anexa nr. 3 Declarație art. 12 din Legea nr. 350/2005
 4. Anexa nr. 4 –  Declarație art. 21 din Legea nr. 350/2005
 5. Anexa nr. 5 –  Declarație de imparțialitate și confidențialitate – pentru membrii comisiei de evaluare și selecționare din cadrul autorității finanțatoare
 6. Anexa nr. 6Contract de finanțare nerambursabilă 2017
 7. Anexa nr. 7aFormular de verificare a documentației pentru persoane juridice fără scop patrimonial 2017
 8. Anexa nr. 7bFormular de verificare a documentației pentru persoane fizice 2017
 9. Anexa nr. 8Grila de evaluare
 10. Anexa nr. 9Formular Raport
 11. Anexa nr.10Formular Raport financiar
 12. Anexa nr.11Declarație
 13. Anexa nr. 12Cerere de rambursare
 14. Anexa nr. 13a Opis - persoane juridice
 15. Anexa nr. 13b -  Opis - persoane  fizice

CULTURĂ - SOCIAL

GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv pentru proiecte culturale și proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

 1. Anexa nr. 1Formular Cerere de finanțare
 2. Anexa nr. 2a - Buget VC - cultură scrisă
 3. Anexa nr. 2b - Buget VC - alte proiecte culturale
 4. Anexa nr. 2c - Buget VC - proiecte social
 5. Anexa nr. 3 Declarație art. 12 din Legea nr. 350/2005
 6. Anexa nr. 4 –  Declarație art. 21 din Legea nr. 350
 7. Anexa nr. 5 –  Declarație de imparțialitate
 8. Anexa nr. 6Contract de finanțare - Legea 350
 9. Anexa nr. 7aGhid 2017
 10. Anexa nr. 7bGhid 2017
 11. Anexa nr. 8AGrila de evaluare - cultură scrisă
 12. Anexa nr. 8B - Grila de evaluare - alte proiecte culturale
 13. Anexa nr. 8C - Grila de evaluare - proiecte sociale
 14. Anexa nr. 9Ghid 2017
 15. Anexa nr.10AFormular Raport financiar cultură scrisă
 16. Anexa nr.10BFormular Raport financiar - alte proiecte culturale
 17. Anexa nr.10C Formular Raport financiar - proiecte sociale
 18. Anexa nr.11Ghid 2017
 19. Anexa nr. 12Cerere de rambursare
 20. Anexa nr. 13a Opis - persoane juridice
 21. Anexa nr. 13b -  Opis - persoane  fizice