Finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005 - anul 2016

Raport anual privind finanțările nerambursabile aprobate pe baza Legii 350/2005 acordate de Județul Iași - Consiliul Județean Iași în anul 2016

ANUNȚ  privind anularea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă – Sesiune a II- a de selecție - proiecte de tineret, pe anul 2016, a Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Județului - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale, activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificățrile și completările ulterioare și Legii tinerilor nr. 350/2006, aprobat de  Consiliul Județean Iași în acest scop prin Hotărârea nr. 46/26.02.2016

ANUNȚ privind REZULTATELE FINALE ale Sesiunii I de selecție - proiecte culturale și proiecte sociale în baza Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Județului - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale, activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru nonprofit de interes general, cu modificările completările ulterioare Legii tinerilor nr. 350/2006

ANUNȚ -  soluționare contestații depuse în cadrul Sesiunii I - proiecte culturale și proiecte sociale

ANUNȚ privind REZULTATELE verificării documentațiilor depuseîn cadrul Sesiunii I de selecție exclusiv a proiectelor culturale șiproiectelor sociale în baza Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Județului - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale, activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru nonprofit de interes general, cu modificările completările ulterioare Legii tinerilor nr. 350/2006, aprobatde  Consiliul Judeţean Iași în acest scop prin Hotărârea nr. 46/26.02.2016, respectiv: verificarea existenței documentelor de calificare conform Cap. 4, pct.4.1.1, art. 25 din Ghidul solicitantului, verificarea eligibilității solicitanților, proiectelor și a cheltuielilor conform Cap.3 pct.3.1; pct.3.2 și pct.3.3 din Ghidul solicitantului precum și rezultatele evaluării calitative și cantitative (ierarhie în ordinea descrescătoare a punctajelor)

Anuntul pentru TINERET in Monitorul Oficial al Romaniei

Clarificari 4

Clarificari 3

Clarificari 2

Clarificari 1

Ghidul solicitantului – Tineret  2016
Anexa nr.1
– Formular Cerere de finanțare 
Anexa nr.2 – Buget Venituri Cheltuieli Tineret 2016
Anexa nr.3 – Declarație art.12 din Legea 350 Tineret 2016 
Anexa nr.4 – Declarație art.21 din Legea 350 Tineret 2016 
Anexa nr.5 – Declarație de imparțialitate 2016 Tineret 
Anexa nr.6 – Contract Legea 350/2005 – 2016 
Anexa nr.7a – Tineret 2016 
Anexa nr.7b - Tineret 2016 
Anexa nr.8 – Grila Evaluare Tineret 2016 
Anexa nr.9  - Tineret 2016
Anexa nr.10 – Raport Financiar 2016
Anexa nr.11 – Declarație Tineret 2016 
Anexa nr.12 – Cerere de plată Tineret 2016

HOTARAREA nr.126/26.04.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului in vederea acordarii de finantari nerambursabile in anul 2016 din bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activitati nonprofit de interes judetean (exclusiv activitati de tineret) conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile legii tinerilor nr.350/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Ghidul solicitantului in vederea acordarii de finantari nerambursabile in anul 2016 din bugetul Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi pentru activitati nonprofit de interes judetean (exclusiv activitati de tineret) conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile legii tinerilor nr.350/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

ANUNȚ DE PARTICIPARE Județul Iași - Consiliul Județean Iași, în baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2016 pentru Sesiunea I de selecție exclusiv a proiectelor culturale și proiectelor sociale în baza Programului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.46/26.02.2016 și publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr.60 din 28.03.2016.

Anuntul in Monitorul Oficial al Romaniei

PROGRAM pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Județului - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale, proiecte sociale activități de tineret), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru nonprofit de interes general, cu modificările completările ulterioare Legii tinerilor nr. 350/2006

 

GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv pentru proiecte culturale și proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

 1. Anexa nr. 1 – Formular tip – Cerere de finanțare nerambursabilă 2016 
 2. Anexa nr. 2A - BVC Cultură scrisă 2016
 3. Anexa nr. 2B - BVC alte proiecte culturale 2016
 4. Anexa nr. 2C - BVC Proiecte sociale 2016
 5. Anexa nr. 3 Declarație art. 12 din Legea nr. 350/2005
 6. Anexa nr. 4 –  Declarație art. 21 din Legea nr. 350/2005
 7. Anexa nr. 5 –  Declarație de imparțialitate și confidențialitate – pentru membrii comisiei de evaluare și selecționare din cadrul autorității finanțatoare 2016 
 8. Anexa nr. 6Contract de finanțare nerambursabilă 2016
 9. Anexa nr. 7aFormular de verificare a documentației pentru persoane juridice fără scop patrimonial 2016
 10. Anexa nr. 7bFormular de verificare a documentației pentru persoane fizice 2016
 11. Anexa nr. 8AGrila de evaluare cultura scrisa 2016
 12. Anexa nr. 8BGrila de evaluare alte proiecte culturale 2016
 13. Anexa nr. 8CGrila de evaluare proiecte sociale 2016
 14. Anexa nr. 9Formular Raport intermediar/final de activitate 2016
 15. Anexa nr.10AFormular Raport intermediar/final financiar cultura scrisa 2016
 16. Anexa nr.10BFormular Raport intermediar/final financiar alte proiecte culturale 2016
 17. Anexa nr.10CFormular Raport intermediar/final financiar proiecte sociale 2016
 18. Anexa nr.11Declarație de imparțialitate pentru Beneficiarul finanțării nerambursabilă  – se va completa doar de Beneficiar la încheierea contractului de finanțare nerambursabilă 2016
 19. Anexa nr. 12Cerere de plată 2016

Hotărârea nr. 378/15.12.2015 - privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2016 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv pentru proiecte culturale și proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Anexe