Finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005 - 2021

Raportul anual privind finanțarea nerambursabilă acordată de Județul Iași - Consiliul Județean Iași în baza Legii nr. 350/2005

Raportul anual - 2021

Anuntul de Atribuire a contractelor de finantare in baza Legii nr. 350/2005 

Anunțul privind selecția în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă dupa contestații

Anunțul Comisiei de soluționare a contestațiilor

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul sesiunii de selecție a proiectelor, inainte de contestații

Clarificari 5 - FONSS

Clarificari 4 - Asociația Iubire și Încredere Clarificari 3 - Asociatia Centrul Multimedia Teatru Fix Clarificari 2 - Cosmin Vasile Solovastru> Clarificari 1 - Asociatia ARTIPIC

Anunț de participare

Anunțul de participare prin care Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi face cunoscută intenţiade atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2021 pentru Sesiunea de selecţie a proiectelor de interes public județean în baza Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021, publicat în MO al Românie, Partea a VI- a nr. 103 din 31.05.2021, pag.6.

Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2021 din bugetul Județului Iași - Consiliul Judetean Iași pentru activități nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii nr. 350/2005, publicat în MO al Românie, Partea a VI- a nr. 101 din 27.05.2021

Hotărârea 148

Hotărârea 147

GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2021 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean - proiecte sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

1.    Anexa nr. 1 – Formular Cerere de finanțare

2.    Anexa 2 A - Bugetul General al Proiectului Cultura Scrisă

3.    Anexa 2 B - Bugetul General al Proiectului - alte Proiecte Culturale

4.    Anexa 2 C - Bugetul General al Proiectului - proiecte sociale, de tineret, de mediu

5.    Anexa 2 D - Bugetul General al Proiectului - proiecte sportive

6.   Anexa 3  - Declarație pe proprie răspundere conf. art.12 alin. (1) si (2) din Legea nr.350 2005

7.   Anexa 4 - Declarație conform prevederilor art. 21 al Legii 350-2005

8.   Anexa 5 - Declarație de imparțialitate și confidențialitate

9.   Anexa 6 -  Contract de finanțare nerambursabilă

10.  Anexa 7 A - FORMULAR TIP - persoane juridice

11.  Anexa 7 B - FORMULAR TIP- persoane fizice

12.  Anexa 7 C - FORMULAR TIP - persoane juridice - proiecte sportive

13.  Anexa 7 D FORMULAR TIP- persoane fizice - proiecte în domeniul sportului

14.  Anexa 8 - Grile de evaluare

15.  Anexa 9 - Raport intermediar sau final de activitate

16.  Anexa 10 A - Raport financiar Cultură Scrisă

17.  Anexa 10 B - Raport financiar Alte Proiecte Culturale

18.  Anexa 10 C - Raport financiar Social, Educațional, Tineret Promovare turistică și Mediu, Ordine publică

19.  Anexa 10 D - Raport financiar proiecte sportive

20.  Anexa 11 - Declarație de imparțialitate la încheierea Contractului de finanțare nerambursabilă

21.  Anexa 12 - Cerere de plată

22.  Anexa 13 - Declarație pe propria răspundere care însoțește cererea de plată

23.  Anexa 14 - Cerere de rambursare

24.  Anexa 15 A - OPIS - persoane juridice

25.  Anexa 15 B - Opis persoane fizice