Finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005 - 2020

Raport anual

ANUNȚ nr. 28552/28.09.2020 privind anularea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul sesiunii a II-a de selecție a proiectelor, an 2020

ANUNT de participare nr. 24461/14.08.2020 - sesiunea a II-a de selectie a proiectelor sociale - publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a nr. 152 din 18 august 2020

Program  pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020 din bugetul judetului Iași - Consiliul judetean iasi pentru activitati nonprofit de interes judetean (exclusiv proiecte sociale) conform prevederilor legii nr. 350/2005 - MODIFICAT SI COMPLETAT prin HCJ nr. 208/29.07.2020, publicat în MO al Romanie, Partea a VI- a nr. 148 din 12.08.2020.

Anexa cu entităţile neguvernamentale care au participat la selecţia pentru finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005,  la nivelul Consiliului Judeţean Iaşi, în perioada 2013-2020

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2020, publicat în MO al României, Partea a VI-a, nr. 123 din 08.07.2020

Anunț de atribuire a contractelor de finanţare în cadrul sesiunii de selecție a proiectelor sociale (după soluționarea contestațiilor) în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare în cadrul sesiunii de selecție a proiectelor sociale, înainte de contestații

Clarificări 1

ANUNȚ de participare nr. 10823/31.03.2020 publicat în MO al României partea a VI-a nr. 60/02.04.2020

 Monitorul Oficial al României Partea a VI-a nr. 60/02.04.2020

Program pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020 din bugetul judetului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte sociale) conform prevederilor Legii nr. 350/2005 - publicat în MO al României partea a VI-a nr. 56/27.03.2020

Monitorul Oficial al României Partea a VI-a nr. 56/027.03.2020 

Hotarârea Consiliului Județean Iași nr. 158 din 27.04.2017, privind aprobarea Ghidurilor de finanțare și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași — Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activitati de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 și a Legii nr. 350/2006

 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2020 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean - proiecte sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

1.    Anexa nr. 1 – Formular Cerere de finanțare

2.    Anexa nr. 2c - Buget VC - proiecte social

3.    Anexa nr. 3 – Declarație art. 12 din Legea nr. 350/2005

4.    Anexa nr. 4 –  Declarație art. 21 din Legea nr. 350

5.    Anexa nr. 5 –  Declarație de imparțialitate

6.    Anexa nr. 6 – Contract de finanțare - Legea 350

7.    Anexa nr. 7a – Ghid 2017

8.    Anexa nr. 7b – Ghid 2017

9.    Anexa nr. 8C - Grila de evaluare - proiecte sociale

10.  Anexa nr. 9 – Ghid 2017

11.  Anexa nr.10C – Formular Raport financiar - proiecte sociale

12.  Anexa nr.11 – Ghid 2017

13.  Anexa nr. 12 – Cerere de rambursare

14.  Anexa nr. 13a -  Opis - persoane juridice

15.  Anexa nr. 13b -  Opis - persoane  fizice