Finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005 - 2019

Raportul anual nr. 37180/16.12.2019 privind finantarile nerambursabile aprobate pe baza Lagii 350/2005, acordate in anul 2019 de Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, cu anexa la raport

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare în cadrul sesiunii de selecție a proiectelor sociale, înainte de contestații

Monitorul Oficial al României nr.88/04.06.2019 - partea a VI - publicare ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.16277/03.06.2019.

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. 16277/03.06.2019.

 

SOCIAL

GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean - proiecte sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

1.    Anexa nr. 1 – Formular Cerere de finanțare

2.    Anexa nr. 2c - Buget VC - proiecte social

3.    Anexa nr. 3 – Declarație art. 12 din Legea nr. 350/2005

4.    Anexa nr. 4 –  Declarație art. 21 din Legea nr. 350

5.    Anexa nr. 5 –  Declarație de imparțialitate

6.    Anexa nr. 6 – Contract de finanțare - Legea 350

7.    Anexa nr. 7a – Ghid 2017

8.    Anexa nr. 7b – Ghid 2017

9.    Anexa nr. 8C - Grila de evaluare - proiecte sociale

10.  Anexa nr. 9 – Ghid 2017

11.  Anexa nr.10C – Formular Raport financiar - proiecte sociale

12.  Anexa nr.11 – Ghid 2017

13.  Anexa nr. 12 – Cerere de rambursare

14.  Anexa nr. 13a -  Opis - persoane juridice

15.  Anexa nr. 13b -  Opis - persoane  fizice

  • Monitorul Oficial al României nr.86/31.05.2019 - partea a VI - publicare Program pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, respectiv pentru proiecte sociale conform prevederilor Legii nr.350/2005.
  • Hotararea Consiliului Județean Iași nr.147/29.05.2019 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, respectiv pentru proiecte sociale conform prevederilor Legii nr.350/2005.