Finanțări Legea nr. 350/2005 - materiale anul 2015

Raportul anual nr. 40734/23.12.2015 privind finanțările nerambursabile aprobate în baza Legii 350/2005 acordate în anul 2015 de Județul Iași - Consiliul Județean Iași

Anunț de atribuire a contractelor de finanţare în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2015

Situația documentațiilor depuse în cadrul  Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2015 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Județean Iași

ANUNȚ privind rezultatele evaluarii documentațiilor depuse în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2015 din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale şi proiecte sociale),  conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat de  Consiliul Judeţean Iași în acest scop prin Hotărârea nr. 106 din 29.04.2015,  ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajelor

     Solicitanţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termende maximum 5 zile de la data publicarii rezultatului selecției de oferte.      

Anunț contestații 
Clarificări (3)
Clarificări (2) privind documentația pentru elaborarea propunerii de proiecct (Ghid, formulare) conform prevederilor Legii nr.350/2005 pe anul 2015 

CLARIFICĂRI privind documentația pentru elaborarea propunerii de proiect (Ghid, formulare) conform prevederilor Legii nr.350/2005 pe anul 2015

 1. ANUNȚ DE PARTICIPARE în baza Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2015 din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare   
 2. PROGRAMUL PENTRU ACORDAREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ÎN ANUL 2015 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Județean Iași, pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare  
 3. GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea acordării de finanțări nerambursabile în anul 2015 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, (exclusiv pentru proiecte culturale şi proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare   
 4. Anexa nr. 1 – Formular tip – Cerere de finanțare nerambursabilă   fişier doc
 5. Anexa nr. 2 A si nr. 2.1.A  – Formulare Buget cultura scrisa   fişier xls
 6. Anexa nr. 2 B si nr. 2.1.B  – Formulare Buget alte proiecte culturale   fişier xls
 7. Anexa nr. 2 C si nr. 2.1.C  – Formulare Buget proiecte sociale   fişier xls
 8. Anexa nr. 3 – Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005   fişier doc
 9. Anexa nr. 4 –  Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005   fişier doc
 10. Anexa nr. 5 –  Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate – pentru membrii comisiei de evaluare și selecționare din cadrul autorității finanțatoare   fişier doc
 11. Anexa nr. 6 – Contract de finanţare nerambursabilă
 12. Anexa nr. 7a – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane juridice fără scop patrimonial   fişier doc
 13. Anexa nr. 7b – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane fizice   fişier doc
 14. Anexa nr. 8A – Grila de evaluare cultura scrisa   fişier doc
 15. Anexa nr. 8B – Grila de evaluare alte proiecte culturale   fişier doc
 16. Anexa nr. 8C – Grila de evaluare proiecte sociale   fişier doc
 17. Anexa nr. 9 – Formular Raport intermediar/final de activitate   fişier doc
 18. Anexa nr. 10A – Formular Raport intermediar/final financiar cultura scrisa   fişier xls
 19. Anexa nr. 10B – Formular Raport intermediar/final financiar alte proiecte culturale   fişier xls
 20. Anexa nr. 10C – Formular Raport intermediar/final financiar proiecte sociale   fişier xls
 21. Anexa nr.11 – Declarație de imparțialitate pentru Beneficiarul finanțării nerambursabilă  – se va completa doar de Beneficiar la încheierea contractului de finanțare nerambursabilă   fişier doc
 22. Anexa nr. 12 – Cerere de plată   fişier doc