Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi canalizare în Judeţul Iaşi

A avut loc demararea, în mod oficial, a etapei I a lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare în zona limitrofă Municipiului Iaşi. Acestea fac parte din proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi canalizare în Judeţul Iaşi”, proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare. „Până în 2020 vom avea apă și canalizare în toate comunitățile. Vom fi poate primul județ din țară care va putea spune că toate orașele și comunele au parte de aceste utilități. Nu e lucru deloc ușor, mai ales dacă ne gândim de unde am plecat. Alte companii de apă și canalizare din județele vecine sunt aproape de faliment. La Iași s-a dovedit însă că bunul management produce roade pentru oameni. Iar acest lucru îl vom vedea inclusiv prin lucrările demarate astăzi, prin care 1.500 de gospodării din zona metropolitană vor beneficia de canalizare”, a declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean Iași.

Lucrările cuprind extinderea reţelei de canalizare cu o lungime de peste 24 de kilometri şi circa 1.500 racorduri de canalizare la consumatori pentru localităţile Valea Adâncă, Chicerea, Tomeşti, Vlădiceni, Ciurea și Dancu, proiectarea detaliilor de execuţie şi proiectarea în vederea construirii/reabilitării a 5 staţii de pompare apă uzată şi a conductelor de refulare aferente lor. Pe traseul reţelelor de canalizare se vor realiza peste 600 de cămine de vizitare. Lucrările se vor efectua pe o perioadă de 24 de luni. Lucrările vor fi executate de Asocierea SC TMUCB SA şi SC Conest SA, cu o valoare de contract acceptată de 14,5 milioane lei, fără TVA.