Departamente

Compartiment Cabinet Președinte

Vlad Ciobanu
   e-mail: vlad.ciobanu@icc.ro
   Tel: 004-0232-235100 int. 487

Mihail-Gabriel Popescu
   e-mail: gabriel.popescu@icc.ro
   Tel: 004-0232-235100 int. 487

Liviu Chirica
  Tel: 004-0232-235100 int. 487

Compartimentul Relaţii Internaţionale

Corneliu Grosu

e-mail: relatii.internationale@icc.ro
 
Serviciul Audit Public Intern
e-mail: audit@icc.ro
Constantinescu Fănel
    Tel: 004-0232-235100 int. 218
    e-mail: fanel.constantinescu@icc.ro

Biroul Comunicare

    Eliza Elena Chirica

    e-mail: comunicare@icc.ro
    Tel: 004-0232-235100 int. 276

Biroul Control şi Îndrumare la Unităţile din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

Felician Georgel Petrea

     e-mail: control.cj@icc.ro
    Tel: 004-0232-235100 int. 369
   
Serviciul Resurse Umane şi Salarizare
e-mail: resurse-umane@icc.ro
Radu Apetrei
   Tel: 004-0232-235100 int. 474
   e-mail: radu.apetrei@icc.ro

Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă
e-mail: directia.proiecte@icc.ro

 • Director executiv: Marieta Afilipoaie
  Tel: 004-0232-235100 int. 309
   e-mail: marietaicc@yahoo.com
 • Director executiv adjunct: - Laura Păstrăvanu
     Tel: 004-0232-235100 int. 359
     e-mail: laura.pastravanu@icc.ro
   
 • Serviciul Programe şi Strategii
  Crenguta Lungu
     Tel: 004-0232-235100 int. 363
 • Serviciul Proiecte şi Parteneriate
  Marius Tănase 
     Tel:004-0232-235100 int. 163
      e-mail: marius.tanase@icc.ro
 • Compartimentul UIP. Sistem Integrat de Management al Deşeurilor
  Mirela Turcu
     Tel: 004-0232-235100 int. 223
      e-mail: mirela.turcu@icc.ro
 • Compartimentul Indrumare Proiecte pentru Consiliile Locale 
     Tel: 004-0232-235100 int. 215
 • Compartimentul Dezvoltare Durabilă şi Promovare 
  Laura Leonte
     Tel:004-0232-235100 int. 215
      e-mail:  laura.leonte@icc.ro

Arhitect Şef
e-mail: arhitect.sef@icc.ro

 • Arhitect Şef: Ana Maria Tîrziu
      Tel: 004-0232-235100 int. 195
 • Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
  Anca Mihăilescu
      Tel: 004-0232-235100 int. 210
      e-mail: urban@icc.ro
 • Serviciul Avizare, Autorizare şi Disciplină în Construcţii
   Adriana Bobârnă 
      Tel: 004-0232-235100 int. 283
 • Compartimentul Cadastru, Managementul Riscurilor şi Banca de Date Urbane
  Aurica Cobuz-suspendată
     Tel: 004-0232-235100 int. 303

Direcţia Tehnică şi Investiţii

 • Director executiv: Iogen Gînju
      Tel: 004-0232-235100 int. 252
      e-mail: directia.tehnica@icc.ro
 • Serviciul Tehnic, Investiţii şi Monitorizarea Lucrărilor Publice
      Tel: 004-0232-264681, 004-0232-235100 int. 242
 • Compartimentul Protecţia Muncii, PSI şi Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică
  Adrian Sănduţă
      Tel: 004-0232-235100 int. 330
      e-mail: adrian.sanduta@icc.ro
 • Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport Public 
  Valentin Călin
      Tel: 004-0232-235100 int. 355
      e-mail: valentin.calin@icc.ro
 •  Compartimentul Informatică
  Aurora Ţiplea
      Tel: 004-0232-235100 int. 150
      e-mail: atiplea@icc.ro
   

Direcţia Achiziţii Publice
e-mail: directia.achizitii@icc.ro

 • Director executiv: Anca Muşcheru
      Tel: 004-0232-235100 int. 492
      e-mail: anca.muscheru@icc.ro
 • Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte 
  Iulia-Ramona Antonesei-Ropcean
      Tel: 004-0232-235100 int. 315
      e-mail: iulia.antonesei@icc.ro
 • Compartimentul Achiziţii Publice Directe
  Mariana Pietraru
      Tel: 004-0232-235100 int. 411
       e-mail: achizitii.publice@icc.ro

Direcţia Economică

e-mail: directia.economica@icc.ro

 • Director executiv: Elena Arvinte
      Tel: 004-0232-235100 int. 575
      e-mail: elena.arvinte@icc.ro 
 • Director executiv adjunct: Alina Maria Buhuși
     Tel: 004-0232-235100 int. 180
      e-mail: alina.buhusi@icc.ro
 • Serviciul Buget
   Doina Săpunaru
      Tel: 004-0232-235100 int. 291
      e-mail: doina.sapunaru@icc.ro
 • Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe
  Elena Adriana Mărgărint
      Tel: 004-0232-235100 int.171
      e-mail: anda.margarint@icc.ro
 • Serviciul Financiar Contabil
  Mihaela Dorobăț
     Tel: 004-0232-235100 int. 385
 • Compartimentul Gestionarea Patrimoniului
  Iogen Gînju
      Tel: 004-0232-235100 int.187
      e-mail: patrimoniucj@icc.ro
 • Serviciul Administrativ și Protocol
  Titica-Liliana Holicov
     Tel: 004-0232-235100 int. 203
      e-mail: titica.holicov@icc.ro

Direcţia Juridică
e-mail: directia.juridica@icc.ro

 • Director executiv: Gabriela Alungulesei 
      Tel: 004-0232-235100 int. 206
      e-mail: gabriela.alungulesei@icc.ro
 • Serviciul Juridic Contencios-Administrativ 
      Maria Poraico 
      Tel: 004-0232-276405; 004-0232-235100 int.208
      e-mail: maria.poraico@icc.ro
 • Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa
   Agape Lidia  
      Tel: 004-0232-235100 int.373
       e-mail: lidia.agape@icc.ro
 • Biroul Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat ATOP 
  Benone Gabriel Irimia
      Tel: 004-0232-278115; 004-0232-235100 int.345
      e-mail: ghiseu.unic@icc.ro
 • Compartimentul Managementul Calităţii şi Unităţilor de Asistenţă Medicală
  Liviu Simiuc
      Tel: 004-0232-235100 int. 333
      e-mail: liviu.simiuc@icc.ro