Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană