Consultări publice

Anunț dezbatere publică - 25.01.2023

Anunț dezbatere publică

Proiectul bugetului local al județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2023

Anunț dezbatere publică

Anunț dezbatere publică

Anunț dezbatere publică

Anunț dezbatere publică asupra „Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă la nivelul Consiliului Judeţean Iaşi"

Anunț dezbatere publică - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public judeţean pe grupe de trasee, valabil în perioada 01.01.2023 - 31.12.2028"    Răspuns primării    Răspuns asociații   Răspuns companii

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre modificare taxe speciale

Anunț - Proiect de hotarare privindd modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 402/22.12.2021 privind taxele locale pentru anul 2022

Anunț - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea nerambursabila din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași a programelor, proiectelor si actiunilor in domeniul sportului     Ghid        Minuta ședinței

Anunț - Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare       Ghidul solicitantului

Proiectul bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2022