Consiliul Județean Iași deschide o nouă selecție de proiecte în baza Legii 350/2005

Suma alocată este de 581.270 de lei, rămasă neatribuită în urma primei sesiuni de selecție. Banii se vor împărți pe domenii, astfel:

- Cultură - alte proiecte culturale – 100 mii lei;

- Social – 100 mii lei;

- Tineret – 100 mii lei;

- Educație – 131,27 mii lei;

- Sportul de performanță – 150 mii lei.

"Am aprobat în ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Iași organizarea unei noi sesiuni de proiecte în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2055 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Am înțeles cât de importantă este colaborarea instituțiilor statului cu societatea civilă și ONG-urile în vederea dezvoltării județului nostru și creării unui climat favorabil tuturor celor ce se implică pentru binele comunității în care trăim. Continuăm să colaborăm cu aceștia și să le oferim tot sprijinul Consiliului Județean'', a declarat președintele CJ, Costel Alexe.

Propunerile de proiecte se pot depune în perioada 03 - 19 august, la sediul Consiliului Județean Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69.