Concursuri

Acte necesare
Formular de inscriere
Model de adeverinta de vechime
Declaratie pe propria raspundere conform OUG nr. 24/2008
Declaratie pe propria raspundere conform art 54, lit. i) din L. 188/1999
Procedura interna privind preselectia in vederea promovarii rapide a FP

 

Personal propriu

Data publicării
anunțului
Data susținerii probei scrise
și anunțul de concurs
Rezultatul selecției
de dosare

Rezultatul
probei scrise

Rezultatul interviului Rezultatul final Raspuns la

contestatie

06.02.2017 09.03.2017 24.02.2017 10.03.2017 14.03.2017    
27.01.2017 28.02.2017 23.02.2017 - Comunicat