Concursuri

Acte necesare
Formular de inscriere
Model de adeverinta de vechime
Declaratie pe propria raspundere conform OUG nr. 24/2008
Declaratie pe propria raspundere conform art 54, lit. i) din L. 188/1999
Procedura interna privind preselectia in vederea promovarii rapide a FP

Procedura de selecție a Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași   - data publicării 07.06.2017    modele declarații    Hotarârea 55      Hotarârea 185     Model declaratie     Lista scurta candidati CA    Programare interviu    Modificare programare interviu     Anunț rezultate finale

 
 
Personal propriu
Data publicării
anunțului
Data susținerii probei scrise
și anunțul de concurs
Rezultatul selecției
de dosare

Rezultatul
probei scrise

Rezultatul interviului Rezultatul final

 

Răspuns la
contestație proba scrisă

13.10.2017 13.11.2017          
08.09.2017 09.10.2017 02.10.2017 09.10.2017   11.10.2017 10.10.2017
18.08.2017 18.09.2017 12.09.2017 19.09.2017 21.09.2017 22.09.2017  
11.08.2017 12.09.2017 04.09.2017 13.09.2017 15.09.2017 18.09.2017  

Manageri spitale subordonate

Denumire spital

Data publicării
anunțului
Anunțul de concurs

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iași

04.10.2017 15.11.2017
Spitalului clinic de boli infectioase “Sf. Parascheva” Iaşi 01.08.2017 04.09.2017
Spitalul clinic de urgență "Prof. Dr.N.Oblu" Iași 11.08.2017 27.09.2017
Spitalul clinic de pneumoftiziologie Iași 11.08.2017 03.10.2017