Casa ”Nicolae Gane” redată circuitului muzeal

Casa Memorială “Nicolae Gane”, fosta locuinţă a primarului vizionar al laşului, va reintra în circuitul muzeal şi va găzdui expoziţii permanente şi temporare (fotografie, artă plastică, colecţii de manuscrise, arhitectură şi design), precum şi un laborator de restaurare a cărţilor şi activităţi de legătorie.

Astăzi, a fost semnat contractul pentru execuţia lucrărilor de construcţie şi restaurare, în valoare de 3,2 milioane de lei, parte a proiectului "Restaurarea muzeului ’’Nicolae Gane” a cărui valoare totală este de 5.752.209 lei, din care 5.636.115 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă, iar 116.093 lei, contribuţia Consiliului Judeţean. Sumele pentru reparaţii au fost obţinute prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

”Am reuşit în ultimii ani să atragem fonduri importante pentru infrastructura culturală a laşului, Muzeul Gane este un exemplu în acest sens. Eforturile au fost pe măsura tuturor acelor ani în care acest edificiu important al nostru a fost dat uitării de cei responsabili. Dimensiunea vizionară a edilului şi omului politic Nicolae Gane merită din plin toate eforturile noastre. Prin realizarea acestei investiţii, vom readuce în atenţia publicului un obiectiv cultural care este închis pentru vizitatori de mai bine de 13 ani. Tocmai de aceea, despre acest proiect, putem spune că face parte din efortul susţinut al Consiliului Judeţean de a reda valorile culturale şi istorice publicului actual şi viitor, alături de celelalte proiecte, restaurarea Casei Pogor, restaurarea Casei Dosoftei, înfiinţarea Casei Muzeelor ”V. Alecsandri”, a afirmat, Maricel Popa, preşedintele C.J. Iaşi.

Executantul lucrărilor de construcţie şi restaurare este asocierea de firme SC Mădbeton SRL şi SC Apulia SRL. Durata acestei etape va fi de 36 de luni, timp în care vor fi consolidate zidurile, vor fi refăcute integral şarpanta şi sistemul de preluare şi evacuare a apelor pluviale, vor fi înlocuite planşeele iar tâmplăria va fi schimbată. Constructorul va asigura o garanţie a lucrărilor pentru o perioadă de cinci ani.

”Gane a fost unul dintre scriitorii importanţi ai Junimii, dacă ar fi să amintim doar Nuvelele sau ”Trecute vieţi de doamne şi domniţe”, iar activitatea sa ca academician şi ulterior ca vicepreşedinte al Academiei Române îl aşează în panoplia oamenilor care au făurit cultura românească la sfârşitul secolului XIX şi început de secol XX. Aceste merite ale sale, pe lângă cele de edil sau om politic ne obligă să îl păstrăm viu în memoria noastră”, a spus Lucian Dan Teodorovici, directorul Muzeului Literaturii Române Iaşi.

Imobilul a fost construit în secolul al XlX-lea şi a aparţinut scriitorului şi omului politic Nicolae Gane, primar al laşului între anii 1872-1911. începând cu anul 1993, clădirea a devenit muzeu. Din anul 2006, Casa Memorială “Nicolae Gane” este în conservare deoarece, structura de rezistenţă este afectată complet.

Nicolae Gane, junimistul, primarul, senatorul, ministrul sau academicianul, este una dintre personalităţile care au marcat atât istoria urbei, dacă ar fi să amintim doar aducţiunea de apă de la

Timişeşti, construirea primei uzine electrice sau introducerea tramvaielor electrice, cât şi istoria naţională prin acţiunile politice dar şi literatura română prin operele sale.