Cariera - CJI

Acte necesare
Formular de inscriere
Model de adeverinta de vechime
Declaratie pe propria raspundere conform OUG nr. 24/2008

 

Procedura de selecție a Consiliului de administrație al RA Aeroportul Iași   - data publicării 07.06.2017    modele declarații    Hotarârea 55      Hotarârea 185     Model declaratie     Lista scurta candidati CA    Programare interviu    Modificare programare interviu     Anunț rezultate finale

 
 
Personal propriu

 

Data publicării
anunțului
Data susținerii probei scrise
și anunțul de concurs
Rezultatul selecției
de dosare

Rezultatul
probei scrise

Rezultatul interviului/
probei practice

Rezultatul final

 

Răspuns la
contestație proba scrisă

             

 

           

Instituții subordonate

Data publicării
anunțului

Data susținerii probei scrise
și anunțul de concurs
Rezultatul selecției
de dosare
Rezultatul
probei scrise
Rezultatul interviului Rezultatul final

 

Răspuns la
contestație proba scrisă

 

           

 

Manageri spitale subordonate

Denumire spital

Data publicării
anunțului
Anunțul de concurs
Spitalul clinic de Pneumoftiziologie Iasi 09.03.2021 09.04.2021

 

Manageri instituții de cultură

Denumirea instituției

Data publicării
anunțului și anunțul de concurs
Selecția de dosare Analiza proiectului de management Susținerea proiectului de management în cadrul interviului Rezultatul concursului
           

Rezultate evaluare Instituții de cultură

Rezultate evaluare spitale