Buget

1. Bugetul din toate sursele de finanțare

         Arhiva Buget 2019-2008

2.Situația plăților (execuția bugetară)

3. Situația drepturilor salariale  pe funcții și a altor drepturi / beneficii