Buget 2017

    Proiectul bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2017

Buget inițial și rectificări

  1. Buget inițial
  2. Rectificări

Buget general consolidat

  1. Buget inițial
  2. Rectificări

Program de investiții publice

  1. Anexele III din HCJ 150/01.04.2017
  2. Anexele III din HCJ 160/27.04.2017
  3. Anexele III din HCJ 163/10.05.2017
  4. Anexele III din HCJ 193/17.05.2017
  5. Anexele III din HCJ 225/13.06.2017
  6. Anexele III din HCJ 282/26.07.2017