Buget 2013

 

  1. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013
    Anexe      OMFP nr. 505/12.04.2013
  2. Situații financiare întocmite la data de 31 martie 2013
  3. Situații financiare întocmite la data de 30 iunie 2013
  4. Situații financiare întocmite la data de 30 septembrie 2013   Anexe
  5. Ordin 116 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2013
  6. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2013
  7. Situații financiare întocmite la data de 31 decembrie 2013    Anexe