Autoritatea Judeţeană de Transport Public - anunturi 2013

 

Documentul Data publicarii pe site

Propunere Comisie Paritară nr.19399/19.12.2013 privind atribuirea traseelor
din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin HCJ nr. 391/2012
modificată prin HCJ nr. 60/2013, către operatorii de transport persoane
declaraţi câştigători în baza rezultatelor şedinţei de atribuire electronică organizată de CNMSI Bucureşti în data de 18.12.2013, înregistrată
la Consiliul judeţean Iaşi sub nr. 19256/18.12.2013
 

19.12.2013
Lista operatorilor de transport persoane declarați câștigători în urma ședinței
de atribuire electronică organizată de CNMSI București din data de 18.12.2013,
pentru traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane
prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019
 18.12.2013
Consiliul Județean Iași anunță modificarea datei ședintei de atribuire electronică a traseelor județene  - pentru detalii accesati link-ul:
http://www.autorizatiiauto.ro/Transport_Persoane/Noutati.htm?id=1,
respectiv calendarul de la link-ul: 
http://www.autorizatiiauto.ro/Transport_Persoane/Documente/Atribuire
20131218MDRAP.pdf
 
Consiliul Județean Iași anunță reluarea atribuirii electronice a traseelor
județene  - pentru detalii accesați link-ul: 
http://www.autorizatiiauto.ro/Transport_Persoane/Noutati.htm?id=1, 
respectiv calendarul de la link-ul: 
http://www.autorizatiiauto.ro/Transport_Persoane/Documente/Atribuire
20131213MDRAP.pdf
 
Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil
în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019
HCJ 391/2012, modificată prin HCJ 60/2013
 
Comunicat - în atenția operatorilor de transport persoane 14.10.2013
Proiect al Regulamentului Serviciului de transport public judetean
de persoane prin curse regulate
24.05.2013
Proiect al Caietului de sarcini al Serviciului de transport public judetean
de persoane prin curse regulate
24.05.2013
Adresa 1660/19.01.20132 a ARR 28.01.2013
Adresa comuna a Ministerului Dezvoltarii si Administratiei Publice
si a Ministerului Transporturilor
28.01.2013
Programul de transport public judetean de persoane pentru perioada
2013-2019, aprobat prin Hotararea nr 391/18.12.2012
07.01.2013