Astăzi a avut loc inaugurarea Centrului Judeţean de Incluziune Socială Iaşi

Președintele Consiliului Județean Iași, dl. Cristian ADOMNIȚEI, a participat astăzi la evenimentul de inaugurare a Centrului Judeţean de Incluziune Socială Iaşi. Valoarea totală a proiectului Consiliului Județean este de 1,94 milioane lei, fiind realizat aproape în întregime cu ajutorul fondurilor europene. „Am avut bucuria să particip astăzi la deschiderea unui obiectiv foarte important pentru comunitatea noastră, dar mai ales pentru copiii care nu au avut o copilărie foarte fericită. Este vorba despre tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani și care, conform legii, trebuie să părăsească centrele de plasament. Grație acestui proiect vor fi 250 de persoane care vor efectua cursuri de pregătire în diverse meserii. Mă aștept să obținem cât mai multe rezultate din activitatea acestui Centru, să nu rămână mai mult forma decât fondul. Îmi doresc să fie realmente un sprijin, un instrument care să vină în ajutorul acestor copii și să rămână o constantă că viața lor va fi mai bună”, a declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI.

Centrul Judeţean de Incluziune Socială Iaşi este un proiect realizat de către Consiliul Judeţean Iaşi - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi în parteneriat cu SC Development Training Consulting SRL, sediul acestuia fiind în strada Codrescu, nr. 6. Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” şi se va finaliza în noiembrie 2014. Obiectivul general al proiectului este: „Facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile în vederea evitării excluziunii sociale prin crearea unui centru de incluziune socială în Judeţul Iaşi”.

Grupul ţintă al proiectului este compus din: 250 persoane vulnerabile pe piaţa muncii (130 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, 20 familii monoparentale, 20 familii cu mai mult de 2 copii, 50 persoane cu dizabilităţi, 10 persoane de etnie romă, 20 victime ale violenţei domestice) şi 100 asistenţi sociali comunitari (personal din Serviciile Publice de Asistenţă Socială ale primăriilor din Judeţul Iaşi).

Activităţile din proiect vizează înfiinţarea Centrului Judeţean de Incluziune Socială care să furnizeze, prin echipa de consilieri, servicii specializate de informare şi orientare în carieră pentru persoane vulnerabile pe piaţa muncii din Judeţul Iaşi și formarea profesională a 130 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie socială şi a 20 de familii monoparentale sau cu mai mult de 2 copii în ocupaţiile: web designer, agent de securitate şi lucrător în comerţ.

Proiectul propune şi o componentă de seminarii/workshop-uri destinate personalului cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul Serviciilor Publice de Asistenţă Socială ale primăriilor din Judeţul Iaşi. Activităţile care se vor desfăşura în cadrul Centrului Judeţean de Incluziune Socială vor aduce un sprijin real tinerilor provenind din sistemul de protecţie, mamelor singure şi altor grupuri vulnerabile prin: servicii de informare şi consiliere profesională, grupuri de suport pentru persoanele vulnerabile pe teme de interes, formare profesională, mediere şi asistenţă în găsirea unui loc de muncă.