Anunț dezbatere publică 12.05.2021

Anunț dezbatere publică - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de finanțare și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile de fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare